Stefan Rasmussen, boulderklättrare i Västervik

Klättringsturismen fortsätter utvecklas i Västervik

Klättringen i Västervik är känd över hela Europa och attraherar redan tusentals klättrare till vår destination varje år. Men klätterturismen har stor potential att växa. Det bekräftas i en rapport gjort av studenten Lorenz Ulmer som undersökt klätterdestinationen Västervik under hösten 2016 under handledning av de lokala klätterprofilerna Stefan Rasmussen och Jim Wasmuth.

- Klättringen är populär. Idag finns det 25 miljoner klättrare över hela världen och sporten fortsätter att växa, säger klätterprofilen Stefan Rasmussen vid Västervik Climbing.

I Västervik hoppas man kunna se ännu fler klätterturister i framtiden. 

- Västerviks granit är unik, vi har mängder områden och vårt förhållandevis jämna väder passar klättringen. Här kan man klättra året runt, vi har sällan extrem värme eller kyla. Dessutom är den orörda naturen i Sverige lockande och skiljer sig från de stora destinationerna i Frankrike och Spanien. Här ligger klätterområdena tätt över hela kommunen, det blir aldrig trångt, fortsätter Rasmussen.

I rapporten har Ulmer intervjuat runt 300 klättrare främst från Europa men också från USA och Australien. 

Undersökning visar att klätterturisten är en förhållandevis enkel turist när det kommer till boende. Man väljer gärna vandrarhem och stugor före hotell. Det är äventyret och upplevelsen som är i fokus - och man vill uppleva mer än bara klättring när man besökare en destination. Och då är det främst andra natur- och sportupplevelser som lockar. Något Västervik har gott om.

Dessutom har Lorenz Ulmer, tillsammans med de lokala klättrarna gjort ett omfattande arbete av att uppdatera den klätterguide som togs fram 2014. En ny guide väntas komma inom kort. Diskussioner förs bl.a. med kända guideförlag i Schweiz. 

- Vi har jobbat med klätterturismen några år nu men vi har ändå bara börjat, och det visar även den här rapporten. Här kan vi få en bra bild av vem klättraren är och vad den vill ha, vilket möjliggör att vi kan paketera upplevelsen bättre, säger Johan Öhrling Elltorp på Västervik Framåt.

- Under året fortsätter vår satsning på äventyrsturism och naturupplevelser där klättringen självklart är en viktig del i vårt totala utbud, fortsätter Öhrling Elltorp. 

Marknadsföringen sker bland annat genom ett antal filmer med Västerviks äventyrsutbud som riktas direkt till målgruppen via sociala medier. 

- Västervik har något riktigt bra och något som inte många destinationer kan konkurrera med i våra naturupplevelser från våra 5000 öar till inlandet.

Foto: Dominik Hadwiger (vastervikclimbing.se)