Frederik Garlén.

Verkar för ett HBTQ-vänligt Västervik

Västerviksbon Frederik Garlén kontaktade i våras RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter – för att se hur man kunde starta i Västervik. De tyckte att det var ett jättebra initiativ och som nu är verklighet. Här berättar han om verksamheten och varför arbetet med att informera om HBTQ är så viktigt.

RFSL vill uppnå jämställdhet, vill att alla ska känna sig lika mycket värda, behövda, vill få slut på fördomar, utfrysning och mobbning. I Västervik vill man nu erbjuda en social verksamhet och stödverksamhet för HBTQ-personer. Snart öppnar också en kaféverksamhet i lokalen på Cederflychtsgatan 9.

– På kafet vill vi ha en massa roliga aktiviteter, loppisar, temakvällar med föreläsningar och kanske uppträdanden. Vi kommer även att inreda ett samtalsrum, säger Frederik.

För att Västervik ska bli en förebild krävs att man staden visar att vi välkomnar alla människor, att man tar avstånd från utfrysning, diskriminering, att man anordnar aktiviteter för HBTQ-personer och att man vågar rikta sig till denna grupp och bjuda in dem i samhället.

– Vi vill förändra, förbättra och vi vet behovet efter alla samtal och möten vi haft, säger Frederik Garlén.

– Människorna här ska bli bättre på att bemöta HBTQ-personer. Vi föds med samma rättigheter så dessa borde inte tas ifrån oss bara för att vi råkar älska någon av samma kön, berättar Frederik vidare. Med vår hjälp kan Västervik bli bättre och det är också mitt mål.

Frederik berättar att föreningen är öppen för alla och kommunen har också ett ansvar för alla invånare men vad gäller HBTQ-personer så är de ofta förbisedda.

Vi vill arbeta med företag för att se hur dom kan motverka att HBTQ-personer behandlas illa på arbetsplatserna.

– Flera av mina vänner från större städer har besökt Västervik och tyvärr så berättar de hur illa de bemötts som turister här. Det är inte ok. Jag har själv bemötts illa. Det som behövs är utbildning och information. Vi tror det är en blandning av kunskapsbrist och fördomar som gör att människor beter sig illa i vissa situationer. Nu vill vi komma åt detta problem och visa att HBTQ-människor är som alla andra!

– Föreningen ska utbilda sig för att kunna vara en stark aktör inom alla grenar i kommunen, menar Frederik.

De viktigaste frågorna som man kommer arbeta med är givetvis att motverka diskriminering på grund av sexuell läggning. Jobba med skolinformation för att tidigt informera om HBTQ. Sexualundervisningen hålls ju väldigt tidigt i skolan. Den vill nu föreningen förbättra. Man vill också arbeta med företag och idrottsföreningar samt med nyanlända HBTQ-personer. Företagen kommer kunna HBTQ-certifieras och RFSL i Västervik ska utbildas inom detta.

– Det är jätteviktigt att alla vet att vi finns och att man kan vända sig till oss. Särskilt om man råkar ut för saker som jag personligen har utsatts för. V hjälper människor vidare och tar tag i sånt som kan vara jobbigt och som kan vara en orsak till att människor inte längre orkar, berättar Frederik.

– Västervik anses i många avseenden vara en av Sveriges bästa städer. Men vad gäller arbetet med HBTQ ligger vi långt ner på listan, tyvärr.

Det är jätteviktigt att alla vet att vi finns och att man kan vända sig till oss.

För att bli medlem så är det enklast att surfa in på facebooksidan "RFSL Västervik" där finns all information om hur man gör, avslutar Frederik. Ett års medlemskap kostar 90 kronor.
 

FAKTA OM RFSL

RFSL bildades 1950 och stod tidigare för Riksförbundet för sexuellt likaberättigande. Sedan 2014 ska det utläsas som Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter.