En kvinna står vid en whiteboardtavla och skriver

Västerviks kommun har skolplanen klar

Västervik Framåts kartläggning visar att det på tre års sikt finns ett behov av drygt 60 lärare och pedagoger i organisationen. Totalt behövs det 150 000 nya lärare fram till 2020 i hela Sverige.

 – Det stämmer att vi har en hel del pensionsavgångar som gör att vi behöver rekrytera både lärare och förskollärare framöver, konstaterar Ulrika Mellblom, biträdande barn- och utbildningschef i Västerviks kommun.

Hur har vi hamnat här?
– Det är förstås olika faktorer som samverkar. Legitimationskravet har gjort att konkurrensen om behöriga lärare har ökat samtidigt som det råder lärarbrist i hela landet.

Hur lyder planen?
–Vi håller på att ta fram en rekryteringsstrategi som bland annat handlar om att vi måste synas mer på universiteten, och vi har erbjudit de lärare som började hos oss i augusti lön även i juli för att göra oss mer attraktiva. Vi erbjuder oss också att hjälpa till med att hitta bostad.En ytterligare åtgärd är att vi ska jobba mer med att hjälpa medflyttande att få jobb och deras familjer att komma på plats.

Kan ni inte bara se till att de obehöriga skaffar sig behörighet?
– Absolut, visst handlar en del av lösningen om att de lärare och pedagoger vi har kan få möjlighet att komplettera sin utbildning, exempelvis genom Campus Västervik, som erbjuder förskole- och grundskolelärarutbildning på distans.

Vaknar du kallsvettig varje natt eller sover du gott?

– Jag sover gott. Men vi har helt klart en stor utmaning framför oss som vi måste axla och ta tag i. Västervik är en attraktiv kommun och vår kärnverksamhet med förskolor och skolor håller en hög kvalitet, men vi måste nå ut med det för att locka hit duktiga pedagoger och deras familjer.