Västerviks kommun

I kommunen möter vi människor i olika åldrar och livssituationer. Vi arbetar ständigt för att förbättra för våra invånare och söker medarbetare som tycker att det är kul att jobba med människor.

Västerviks kommun med sina bolag bedriver verksamhet inom bland annat barnomsorg, utbildning, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, miljö, kultur, fritid, byggnadsfrågor, fastigheter, gator, avfall, vatten och avlopp, räddningstjänst, sociala frågor, administration och ekonomi. När det gäller utbildning vill vi att du har en yrkesinriktad gymnasieutbildning eller utbildning från universitet/högskola.

 

Inom den kommande tioårsperioden kommer vi att anställa många medarbetare. Vi erbjuder en mångfald av arbetsplatser och möjligheter till utveckling genom hela yrkeslivet. Vi arbetar för att våra medarbetare ska ha stora möjligheter att kunna påverka sin arbetssituation, vara delaktiga i och ansvara för verksamhetens utveckling. Vi strävar efter att erbjuda heltidstjänster inom alla yrken.

 

Antal anställda i koncernen - drygt 3 000

 

Webbadress: www.vastervik.se/jobba-hos-oss

 

E-post: kommunens officiella e-post - [email protected] eller HR-konsult Cecilia Hedlund - [email protected]