Foto: LiU

Västervik sneglar på framtidens fordon

Som en del av samarbetet mellan Linköpings Universitet och Västervik besökte den 14 oktober Mikael Nyman, energi- och klimatrådgivare på Västerviks Kommun Mjärdevi Science Park i Linköping. Där anordnades ett society quest med temat Framtidens fordon och transportlösningar.

Temat för dagen omfattade ämnet självgående fordon och hur olika företag och forskare ser på utvecklingen.

-          I framtiden kommer vi att stå framför några utmaningar och vägval innan vi har det optimala transportsystemet i vår vardag. Några av dagens presentationer som gjorde extra intryck var Volvo som planerar att ha 100 autonoma fordon i drift 2017 i ett testområde i Göteborg samt Scanias tankar om hur framtiden för lastbilar kommer att bli.

Linköpings Universitet (LIU) och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) gav intressanta vinklingar på vilka möjligheter som kommer med dessa system. Kommer vi att kunna arbeta under tiden vi reser med framtidens bilar? Kommer vi kunna ha 100% kvalitetstid och känna oss utvilade efter resans slut eller är systemen ett stressande moment? Finns det stora energibesparingar i systemen som gör skillnad när vi går mot ett hållbart samhälle? Kommer kommunerna att få kostnader genom att det ställer krav på gator och vägar? Är människan redo att anamma tekniken som står för dörren? Var hamnar den personliga integriteten? Kommer vi att kunna köra "Platooning" på alla platser? Många frågor att besvara för att hitta den optimala lösningen för våra framtida transportsätt.

Under mötet var alla överens om att förutsättningarna och behoven skiljer sig åt, det kommer alltså att ta några år innan systemen med förarlösa fordon finns som en naturlig del i samhället. Kommunikation mellan fordon kan i framtiden optimera resans tids- och energiåtgång men innebär även risker om den inte görs på rätt sätt.

Omkring 60 personer inspirerades under en heldag och många kvalificerade gissningar gavs om rullande fordon inom cirka 15 år. Varför inte en förarlös taxi i Västervik för korta transporter inom kommunen?

Har du frågor, hör av dig till Mikael Nyman , energi- och klimatrådgivningen Samhällsbyggnadsenheten Västerviks kommun. [email protected], tel 0490-25 70 67.