Några människor i paneldebatt på en scen.

Västervik lyfts fram på Stadens dag

Sedan några år tillbaks arrangerar Svenska Stadskärnor och Stockholm City i Samverkan Stadens dag i Stockholm och i år är det den 22 oktober. Arrangemanget lockar flera hundra deltagare från hela landet.

Allt från stadsutvecklare och stadsplanerare till  fastighetsbolag, politiska företrädare, organisationer, konsulter och företag.

Ett av de teman som lyfts fram 2015 är plats- och ortsutveckling. Frågeställningen handlar om hur mindre kommuner och orter kan behålla initiativ och attraktivitet i skenet av medborgarnas ökade rörlighet, tilltagande e-handel och storstädernas lockelser. Här lyfts Västervik fram som ett exempel på städer som jobbar rätt. Annika Boman på Västervik Framåt har fått uppdraget att i en paneldiskussion berätta hur Västervik jobbar med centrumutveckling.

– Det är jätteroligt att det arbete fastighetsägarna, handeln och kommunen gemensamt gör för att utveckla staden uppmärksammas i nationella sammanhang, säger Annika Boman. I Västervik har näringen och kommunen tillsammans jobbat metodiskt och uthålligt med centrumutveckling sedan 20008 och nu börjar vi se resultatet av alla insatser. Handelsindex för Västervik är det högsta sen vi började mäta, fastighetsägarna investerar mångmiljonbelopp i sina fastigheter och flera efterfrågade butikskedjor har valt att etablera sig i Västervik de senaste åren. Att vi dessutom blivit silvermedaljör i Årets Stadskärna och som första staden i landet som certifierats med Purple Flag – kvällsekonomin i staden – visar att vårt arbete står starkt i jämförelse med andra städer.

Övriga städer som lyfts fram är Vellinge, Falkenberg och Örnsköldsvik.