Västervik lanserar satsning på jobben

Det finns massor att lyfta fram i Västerviks utbud – besöksanledningarna är otaliga, handelsutbudet är unikt och varierat, näringslivet är rikt och på tillväxt. Nu har turen kommit till att satsa lite extra på jobben.

Det har förhoppningsvis inte undgått någon att Västervik Framåt sedan januari 2014 ansvarar för samtlig marknadsföring av Västervik, det vill säga den officiella marknadsföringen av varumärket Västervik. Mycket, eller större delen gör ju faktiskt näringslivet och företagarna själva. Västervik Framåt arbetar med att på ett samlat vis marknadsföra Västervik som en plats att besöka, flytta till och etablera och driva företag på.

I somras lanserade Västervik Framåt en varumärkesstrategi där vi pekade ut en rad områden som är särskilt viktigt att utveckla och marknadsföra. En strategi som kommunstyrelsen antagit och är det samlade styrdokument Västervik Framåt arbetar med för att göra Västervik mer attraktivt.

Att lyfta fram jobben är en av de tre centrala delarna i strategin. I de undersökningar man gjorde när strategin arbetades fram såg man att de allra flesta, både utifrån och västervikarna själva, hade en väldigt positiv bild av Västervik. Man vill besöka oss, det verkar mysigt att bo här, det verkar fint och härligt på alla sätt och vis. Det var två områden som stack ut som mindre attraktiva. Tillgång till jobb och karriär var ett av dem. Den bilden måste man arbeta för att försöka förändra.

Det görs genom fem olika insatser. Västervik Framåt vi har tagit fram en teknisk infrastruktur och en informationsbas för dem själva, näringslivet att använda för locka rätt kompetens till Västervik.

1. Västervik 365

Västerviks nya livsstilsmagasin har i sitt andra nummer fokus på jobben. Kartläggningar, arbetsplatsintervjuer och identifiering av åtgärder målar gemensamt fram bilden av arbetslivets utmaningar och möjligheter i Västervik. Nummer två av Västervik 365 smygläses redan under fredagen och kommer att distribueras till hushållen de närmaste dagarna.

2. Livspusslet

Ett, vad det verkar, Sverigeunikt webbtest där du genom att besvara ett fåtal frågor tar fram din unika Västerviksprofil vad avser var du ska bo, var du ska jobba och vad du ska göra på fritiden. En högst stereotyp bild men som kan användas för att få en överblick över möjligheterna i Västervik, men också ett verktyg för arbetsgivarna att använda för att visa upp möjligheterna för den medflyttade vid rekrytering. Detta verktyg har otroliga utvecklingsmöjligheter och kan komma ett bli ett oerhört praktiskt verktyg. www.vastervik.com/livspusslet.

3. Jobbguiden

Det finns ingen samlad och inspirerande bild av Västerviks arbetsgivare. På Jobbguiden på vastervik.com kan du fördjupa dig bland Västervik kommuns arbetsgivare utifrån olika branscher.

4. Filmen – Att jobba i Västervik

Den amerikanske filmstudenten Lukas Dong har återigen levererat filmer till Västervik. I år har en av filmerna fokus på jobben. En inspirationsfilm som visar upp hur det kan vara att jobba i Västervik.

5. Ambassadörsskapet

I punkt 1-4 finns en bra grund och ett attraktivt material för Västervik Framåt, för arbetsgivare, för näringslivet och alla medborgare i Västervik att sprida till arbetssökande, till företag som har relationer med Västervik, till släktingar, till vänner och alla med en relation till vår plats och som vi vill ska ha en framtid här.

Kontakt

Niklas Lind, Marknadsansvarig Västervik Framåt
Tel: 072 300 53 47

Magdalena Skogholt, Marknadskoordinator Västervik Framåt
Tel: 0490-875 11