Västervik finalist – Årets Stadskärna 2017

Västervik nominerad till Årets Stadskärna 2017.

– Så himla kul och smickrande att Svenska Stadskärnor har valt ut just Västervik av hundratals stadskärnor runt om i landet, säger en glad Annika Boman på Västervik Framåt.

– Västervik har under nio år jobbat strukturerat, långsiktigt, engagerat och uthålligt med stadskärneutveckling. Staden har inte fått något gratis, utan har fått kämpa hårt för att uppnå resultat, fortsätter Annika.

Kommunstyrelsens ordförande Tomas Kronståhl (S) är stolt och glad över nomineringen.

– Nu 2017 ser vi många konkreta resultat av det gemensamma arbetet. Stora privata och offentliga investeringar har gjorts i stadskärnan. Västervik har ett rekordhögt handelsindex och framförallt en väl fungerande samverkan mellan näringsidkare och kommun kring stadskärnans utveckling, berättar Tomas Kronståhl.

 

Pressinformation från Svenska Stadskärnor 2017-03-31

Årets startfält består av tre starka kandidater: Kalmar, Tibro och Västervik. Alla tre städerna har långsiktiga strategier hur de vill uppfylla sina olika visioner för att bli en ledande stadskärna där människor trivs, känner sig trygga och välkomna.

I botten finns tydliga riktlinjer med mål, budget och genomförande, där samverkan är nyckelordet. Samverkan mellan kommun, näringsidkare och fastighetsägare jämte de ideella krafter som finns i varje stad. En viktig drivkraft i städernas målmedvetna arbete är att få utmärkelsen Årets Stadskärna 2017. Juryn står inför ett tufft beslut. Vem som blir den slutgiltiga vinnaren vet vi först den 17 maj. Den vinnande staden koras i samband med Svenska Stadskärnors Årskonferens i värdstaden, Varberg, förra årets vinnare.

Graden av samverkan mellan den offentliga och privata sektorn är direkt avgörande för stadens och stadskärnans attraktionskraft och tillväxtpotential.

   – För att arbeta med hållbar stadsutveckling krävs både helhetssyn och helhetsgrepp samt en gemensam målbild. Det behövs gränsöverskridande tankesätt, genomtänkta strategier och väl förankrade handlingsplaner. Dessa frågor har vi arbetat med sedan1993, berättar Lena Lindström, styrelseordförande, Svenska Stadskärnor. Då handlade det mest om att bemöta externhandelns expansion. Idag står vi inför mer komplexa utmaningar. Spetskompetens, forskning, utbildning samt erfarenhetsutbyte både regionalt, nationellt och internationellt blir allt viktigare för städers och orters överlevnad och utveckling.

Årets tre kandidater är väl införstådda med detta. Deras arbete visar på stark framtidstro, målmedvetenhet och förbättringar. Juryn har besökt städerna, nu ska de utvärdera sitt studiebesök samt granska städernas ansökningshandlingar. Den 17 maj vet vi vilken stad som bäst uppfyller kriterierna för Årets Stadskärna 2017. Tillkännagivandet sker i samband med Årskonferensen den 17-18 maj i Varberg.

FAKTA
För 23:e året i rad utser Svenska Stadskärnor Årets Stadskärna. Utmärkelsen går till den svenska stad som under de närmast föregående åren gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum, genom samarbete mellan både privata och offentliga aktörer. Med framsteg menas att det finns ett flertal mätbara resultat av stadskärnans utveckling.

FÖR MER INFORMATION:
Lena Lindström, juryns ordförande, Svenska Stadskärnor
Tel: 070-651 93 10, 0660-88 412
Mail: [email protected]

Björn Bergman, vd, Svenska Stadskärnor
Tel 070-223 86 24
Mail: [email protected]

KONTAKTPERSONER:
Kalmar: Björn Mortensen, vd Kalmar City, 0708-31 06 60
Tibro: Per Garenius, näringlivschef, Tibro kommun, 0504-18 428
Västervik: Annika Boman, verksamhetsområdeschef Platsutveckling, 0708-75 38 81

Svenska Stadskärnor arbetar för att öka medvetenheten om stadskärnans betydelse som tillväxtgenerator. Våra mest framträdande medlemmar arbetar aktivt med stadsutveckling i olika former. I Svenska Stadskärnor samverkar Sveriges Kommuner och landsting (SKL), Svensk Handel, Fastighetsägarna Sverige, Visita, Boverket, Trafikverket och drygt 180
enskilda kommuner, företag och samverkansorganisationer samt nätverket Sveriges Centrumutvecklare.
Läs mer på www.svenskastadskarnor.se