Glada människor

Västervik – Årets landsbygdskommun 2015!

Organisationen Hela Sverige ska leva delar varje år ut utmärkelsen Årets kommun och 2015 tar Västerviks kommun emot priset.

På kommunens presskonferens meddelade Lotti Jilsmo, landsbygdsutvecklare i Västerviks kommun det mycket glädjande beskedet.

Kommunalrådet Tomas Kronstål:

– Det är med en enorm stolthet vi tar emot utmärkelsen och det är också ett fint betyg på det arbete som bedrivits under 4-5 år. Vi har haft en viljeinriktning att få tillväxt i hela kommunen. Vi tillsatte ett viktigt uppdrag – en landsbygdsutvecklare. Nu har vi ett fortsatt stort ansvar framåt och det ökar också kraven. Nu ser andra på oss. Angående kollektivtrafiken i skärgården så är det en rättvisefråga mellan stad, land och skärgård och där tror jag snart vi är "i hamn".

Mats Hugosson (C):

Jag tycker denna utmärkelse är fantastisk, oerhört inspirerande och glädjande. Det är otroligt viktigt att man nyttjar hela kommunen och inte bara ur ett landsbygdsperspektiv. Fiberutbyggnaden är viktig här.

Harald Hjalmarsson (M):

– Viktigt att se nyttan av både stad och land. Vi har bildat nätverk, levande föreningsliv är mycket viktigt och att vi fortsätter satsa resurser. För att ha en attraktiv landsbygd är det viktig att satsa på företagen och att det finns en utbyggd service.

Anders Björlin, kommundirektör:

Både vår landsbygd och skärgård har en otrolig potential som är viktig att jobba vidare med.

Lotti Jilsmo, landsbygdsutvecklare:

– Jag är enormt glad över den här utmärkelsen! Det är lätt att arbeta med landsbygdsfrågor i den här kommunen, mycket tack vare bra kollegor och chefer i kommunen.


Pressmeddelande i sin helhet 2 december 2015

Västerviks kommun utsett till Årets Landsbygdskommun 2015

Organisationen Hela Sverige ska leva delar varje år ut utmärkelsen Årets kommun och 2015 tar Västerviks kommun emot priset. Utmärkelsekommitténs motivering till valet av Västervik lyder:

”Västerviks kommun har nått viktiga mål genom att etablera hela åtta servicepunkter. Kommunen håller regelbundna dialoger med kommuninvånarna och alla orter får stöd till en samlingslokal, vilket stärker den lokala demokratin. Västerviks kommun arbetar målmedvetet och framtidsinriktat för en balans i hela kommunen.”

Västerviks kommuns landsbygdsutvecklare Lotti Jilsmo kommenterar priset så här:

– Jag är enormt glad över den här utmärkelsen! Detta är en riktig lagseger. Det blev möjligt eftersom det finns kollegor och chefer i kommunen som ser till att saker kan hända, säger Lotti Jilsmo och fortsätter:

– Men kommunen existerar inte i ett vakuum. Utan feedback och driv bland de som bor i bygderna kommer vi ingenstans. Alla vi tillsammans gör att Västerviks kommun nu är ledande inom landsbygdsutveckling i Sverige. Fantastiskt! avslutar Lotti Jilsmo.

– Det är ett värdefullt pris att få, som vi är enormt glada och stolta över. Vi har utvecklat vårt arbete de senaste åren och lärt oss att det är viktigt att prioritera både det småskaligt nära, och det övergripande strategiska. Men arbetet slutar inte med detta. Nu förväntas det att Västervik fortsätter att ligga i framkant när det gäller dessa frågor, och det ska vi självklart göra, säger Tomas Kronståhl, Kommunstyrelsens ordförande i Västerviks kommun.

Priset, som också innehåller 10 000 kronor, delas ut på fredag 4 december på Hela Sverige ska levas föreningsmöte i Stockholm. Tomas Kronståhl och Lotti Jilsmo reser dit för att ta emot priset för kommunens räkning.

Läs Hela Sverige ska levas pressmeddelande om utmärkelsen till årets kommun 2015

Läs mer om Hela Sverige ska levas utmärkelse till årets kommun här

Landsbygdsarbetet i Västerviks kommun under perioden 2011-2015

2011 beslutade Västerviks kommun att anställa en landsbygdsutvecklare och att avsätta pengar för att driva ett aktivt utvecklingsarbete utanför centralorten. Sedan dessa har mycket hänt:

Nära och praktiskt:

 • Kommunen har utvecklat medborgardialogen och har idag ”förbättringspromenader” som en etablerad metod för insamling av synpunkter om våra olika samhällen. Detta ger ovärderliga kunskaper om vad som fungerar och inte fungerar i samhällena och vad kan och behöver utvecklas. Deltagarantalet på de olika förbättringspromenaderna och efterföljande utvecklingsdialogmöten har varit höga (Överum 65 + 55 = 120, Gamleby 35 + 25 = 60, Loftahammar 50+40 = 90, Hjorted 25 + 25 = 50 Blankaholm 25+ 30 = 55 och Ankarsrum 65 + 60 = 125).
 • För att genomföra åtgärder efter promenaderna har kommunen avsatt en miljon kronor om året.
 • Från och med 2015 finns det åtta servicepunkter i kommunens landsbygdsbutiker, för at öka tillgängligheten till medborgar- och turistisk information.
 • Mötesplatser är viktiga. Kommunen står för hela grundkostnaden till en samlingslokal per ort i hela kommunen, totalt 16 stycken.
 • Så sent som november 2015 invigdes en helt ny idrottshall i Totebo.
 • Stöttat starten för det ideellt drivna biblioteket i Loftahammar.
 • Ansökt om, och drivit igenom att, Odensvi och Blankaholm kunde bli egna postorter.
 • Det finns pengar avsatta för att stötta även de mindre idéerna. Som när Edsbruk vill ha en informationsplats eller ljusslinga till granen, när Odensvi vill ha välkomstskyltar vid infarterna eller när Gunnebo ville ta fram ett lokalt nyhetsbrev. Och numera får alla bygder sommarblommor…
 • Strategiskt och övergripande:
 • Medborgarialoger har genomförts med inriktning på strandskydd, lanthandel, skärgårdsplanering och ortsutveckling.
 • Januari 2015 genomfördes det en stor dialogaktivitet med 500 elever från årskurs 7 och 8 i hela kommunen. Syftet var att få fram de ungas syn på sina orter och hur de vill att orterna ska vara i framtiden.
 • Tillsammans med högskolan i Väst har Västerviks kommun tillsatt en doktorandtjänst som ska undersöka hur vi kan samverka olika verksamheter i syfte att minska utflyttningen av unga vuxna från en landsbygdskommun
 • 2014 och -15 har genomfördes en undersökning av mobiltäckningen i hela kommunen. Resultatet publicerades på kommunens webbsida.
 • Just nu håller Västerviks kommun på att ta fram ett landsbydgsprogram som ska tydliggöra arbetet och lyfta det ytterligare. Vi planerar bland annat att införa en så kallad ”landsbygdssäkring”, en form av checklista med frågor som ska gås igenom inför varje större beslut i kommunen.
 • Kommunens landsbygdsutvecklare är med och driver samverkan och erfarenhetsutbyte med andra kommuner i hela Sverige när det gäller lansbygdsfrågor. Genom detta får Västerviks kommun tillbaka inspiration och goda idéer som utvecklar kommunen eget arbete.
 • Både nära & praktiskt och strategiskt & övergripande:
 • Varje år har det arrangerats en ”landsbygdsdag” där allmänheten bjudits in för att diskutera och inspirera kring frågor som berör landsbygden. De landsbygdsdagar som hittills arrangerats har lockat 40, 35, 40 och 50 deltagare.
 • Kommunen har varit med och stöttat uppstarten av ett landsbygdsråd, som arbetar med syfte att stötta och samla alla intresseföreningar och byalag i kommunen.

För mer information, vänligen kontakta:

Lotti Jilsmo, Landsbygdsutvecklare, Västerviks kommun 0490 25 41 70, 0722 07 08 17 [email protected]

Tomas Kronståhl, Kommunstyrelsens ordförande, Västerviks kommun 0490 25 40 72, 0706 66 53 44 [email protected]

Linn Hjort, Kommunikatör, Hela Sverige ska leva 070 233 21 07 [email protected]

Om Hela Sverige ska leva

Hela Sverige ska leva är en riksorganisation som består av cirka 5 000 lokala utvecklingsgrupper (byalag) från byar spridda över hela landet, och nära 50 medlemsorganisationer. Se www.helasverige.se för mer information.