Västervik 2020

Året är 2020. Båtarna är lite coolare, turisterna är några fler och vi bryr oss mer om vår tid på jorden. Vi vill bo bra och inte jobba ihjäl oss. Vi spanar mot framtiden och ser en lite modernare, skönare och grönare skärgårdsstad.

Västervik har sedan början av 2000-talet haft en relativt stadig inflyttning. För att attrahera än fler människor och uppfylla de allt högre krav som ställs på kulturutbud och boendestandard förbereds på flera håll både kulturprojekt och attraktiva och unika boendeformer. Centralt för alla planer som är framtagna hittills, och som tillsammans ger plats för hundratals nya bostäder, är närheten till vattnet. Fem år framåt i tiden har Västerviks profil ändrats på flera sätt. Efter att ha växt inåt mot land byggs det återigen vid vattenbrynet i Västervik, både i centrum och i stadens naturnära ytterområden. Om samtliga projekt som ligger i startgroparna i dag går i mål finns det 2020 möjlighet att bo både på och alldeles intill vattnet på flera nya platser.


Föreställ dig en försommardag 2020. Båtarna har lagts i sjön och om man tar en promenad utmed med vattnet genom stan är mycket förändrat. Aquavillas flytande hus utgör ett vattenfast bostadsområde vid Pampas Marina. 25 arkitektritade villor ger udd åt Västerviks bostadsutbud. Kajen är upprustad till en promenad som leder fram till Riksbyggens nya bostadsrättshus Hamnmagasinet, ett stenkast från vattnet. Det grillas på balkongerna och från Skeppsbrofjärden går turbåtarna till öarna ut med jämna mellanrum.


Riksbyggen
Från Skeppsbrokajen har man fri sikt mot Slottsholmen, där Västerviks nya landmärke bryter av mot vattnet och Kulbacken i bakgrunden. En nybyggd strandpromenad leder fram till den lilla holmen, som alltid spelat en av huvudrollerna i stadens historia. Här har allt från krig till vis- och danskvällar utspelat sig, och nu står här en nyinvigd lägenhets- och hotellbyggnad med bästa läge. I bottenplan ligger en restaurang och vid uteserveringens trädäck lägger gästerna till med sina båtar.


I Stegeholms slottsruin spelas teater och kanske har det gamla varmbadhuset på grannön Strömsholmen blivit ett kulturnav. Kommunen har tillsammans med invånarna tagit fram en kulturplan för att bredda och spetsa utbudet. Gårdagens kulturarv lever, barn och ungas kreativitet tas till vara, konsten ges plats i det offentliga rummet och vardagskulturen har både mångfald och lokal förankring. 


På picknickfiltar runt slottsruinen suddas etniska, religösa och kulturella gränser ut, hip hop, ostkaka och vattenpipa är en given kombo. Förutom att Lysingsbadets upplevelsebad nu är fullt utbyggt och året runt-öppet har Västervik 2020 till sist fått sin efterlängtade citybadplats. Förhoppnings märks också att de miljömål man siktat mot inom kommunen gett resultat. Gång- och cykelbanor har förbättrats, staden har blivit lummigare och det har blivit enklare att källsortera. Skräp som kastas i papperskorgar hamnar rätt i återvinningskedjan. I Gamlebyviken ökar syrehalten och från den nya badplatsens soliga läge vid Kålgårdsviken ser man över till det nybyggda Stenhamraområdet.


Den före detta parkeringen vid Strandvägen har planlagts för nya bostäder och trähus som smälter in med de historiska träkvarteren på Gamla Norr är under uppbyggnad. I stadens gröna ytterområden ligger fokus på natur-och aktivitetsnära boendeformer. På Gränsö byggs fler hur och slottet har växt med nya ytor för både boende och rekreation. Ekhagens golfbana är mer än en golfbana. Ett bostadsområde med ett femtiotal arkitektritade villor, radhus och lägenheter och utsikt mot Gudingen är under uppbyggnad. De kompletteras med allmänna ytor, förbättrad golfbana, hotell och ett sportcenter, inramat av grönska.


Stenhamra   – Det som kommer mer och mer är att människor vill ha allt på en plats för att få mer tid över. Här bor man mitt emellan natur och golf, och har ändå nära till stan, skolor och dagis, vilket jag tror kommer tilltala många som tröttnat på livet i storstan och vill ha ett enklare liv. Jag älskar när unga och gamla människor rör sig över generationsgränser och vill skapa en mötesplats för alla, det behöver Västervik, Peter Billberg, ägare till Västerviks golfbana. 


Gertrudsvik är det område som kommit allra längst i sina utbyggnadsplaner 2020. Redan för fem år sedan hade den skånska ägarfamiljen plöjt ner över en halv miljard i det före detta sjukhusområdet Sankta Gertrud. I början av 1900-talet var detta område vid Gamlebyviken ett mentalsjukhus av stora mått, i dag är den verksamheten historia och den privata aktören har med egna medel förvandlat hela området. Sjukhussalar, personalbostäder, mottagningar och tillhörande verksamheter som stall och nöjeslokaler är renoverade och ombyggda till moderna bostäder, skolor och företagslokaler. På gatorna som slingrar sig ner mot vikens bad- och båtplatser har radhus och villor i olika storlekar byggts upp.


    – År 2020 har man definitivt satt spaden i marken för nästa etapp, i de norra delarna av området, säger Per Karlsson, platschef på Gertrudsvik.


Det är vid de gamla äppelodlingarna i närheten av sjön Maren och vid Solhemsområdet som nästa utbyggnad sker. Liksom vid Ekhagen är det närheten till naturen och olika fritidsaktiviteter som är tillgången. Boulebanorna och skyttebion har 2020 fått sällskap av ädelfiske i sjön och ett utegym.


    –Vi konkurrerar inte med centrum på det sättet, de som bor här vill ha nära till skogen och vattnet. De som flyttar hit kommer både från Västervik och från grannstäder som Vimmerby, Linköping och Norrköping, och de är alla i olika åldrar, säger Per Karlsson.


Om den inte redan är det, så är det kanske naturen som är Västerviks största tillgång 2020.


   –Är något som kan vända den globala trenden med megastäder så borde det vara frisk luft och ren natur, sammanfattar kommunens hållbarhetsstrateg Gun Lindberg.


  

Status på 10 projekt 


Gertrudsvik
Bostadsrätter och villatomter, till stor del redan klart. ombyggnaden av ytterligare bostadsrätter är inledd och detaljplanerna för fler tomter intill sjön maren på är klara. Exploateringen är i full gång. 


Hamnmagasinet
Riksbyggens centrumnära bostadsrättsprojekt på Skeppsbron. Bygget av totalt 26 lägenheter är inlett.  


Västerviks Golfbana
Detaljplanen för 70-100 nya havs- och golfnära bostäder (lägenheter, villor och radhus) samt ett sportcenter och hotell är antagen. Fastighetsägaren ska påbörja arbetet med att anlägga vägar.  


Slottsruinen
Området runt Stegeholms slottsruin ska snyggas upp och bli mer inbjudande. Kommunen ska även anlägga ett trädäck utmed gamlebyviken, från ruinen och norrut mot Kålgårdsviken där det planeras för en badplats. 


Västervik Resort Lysingsbadet
Upplevelsebad med äventyrsbad, relax, jacuzzis, turkisk haman och spa. Nästintill färdigt, äventyrsdelen öppnar under våren. 


Stenhamra
Vsterviks kommun ska ta fram en ny detaljplan för området som i dag till stor del består av parkeringsplats. Avsikten är att skapa utrymme för fler bostäder, som får nära till både gamlebyviken och centrum. Även strandpromenaden framför Stenhamra väntas få ett ansiktslyft. 


Varmbadhuset
Kommunen utreder om det vackra varmbadhuset på Strömsholmen, som bland annat fungerat som turistbyrå, kan användas i någon form av kultursammanhang. Ligger något år framåt i tiden. 


Slottsholmen
38 exklusiva bostadsrätter, restaurang och hotell på Slottsholmen, ön där Skeppsbrofjärden fjärden möter gamlebyviken. väntar på klartecken för att börja bygga, efter att den arkeologiska undersökningen är klar. Planerad inflyttning 2016. 


Aqua Villa
25 flytande villor utanför Pampas marina. Husen byggs lokalt, i fabriken på Lucerna. Fortfarande saknas vissa tillstånd. 


Gränsö Slott
Slottet byggs ut med två nya flyglar och en vinterbonad veranda. Konferenskapaciteten ökas och hotellets gäster ges fler rekreationsalternativ. Bygglov klart och arbetet inleds i mars. Fotnot: Framtidsspaningen bygger på intervjuer med Per Karlsson, gertrudsviks fastigheter, Peter Billberg, västerviks golf AB, Emma Embretsen, projektledare Slottsholmen, Bruno Nilsson, samhällsbyggnadschef västerviks kommun, maria Rudbo, kulturchef, västerviks kommun, gun Lindberg, hållbarhetsstrateg, västerviks kommun. offentliga rapporter och kommunala handlingsplaner är också en del av underlaget.