Värdskapsutbildning

Under hösten har arbetet med värdskapsutbildningen tagit fart och snart är det lanseringsdags. Värdskapsutbildningen har utvecklats till en digital interaktiv lösning.

Den webbaserade värdskapsutbildningen kommer kunna genomföras på valfri tid och plats och vänder sig till alla som tar emot våra gemensamma gäster. Innehållet är en blandning av västerviksambassadörer som får ge sin bild av Västervik, skådespelarscener som ger exempel på bra och dåligt värdskap, fakta om Västerviks kommun vilket gästerna förväntar sig att de som är ansiktet utåt för Västervik bör känna till, quiz och tester. För att komma vidare krävs ett visst antal rätta svar och utbildningen avslutas med diplomering. Utbildningen tar cirka 1,5 timme att genomföra.

Att vara en god ambassadör för sin ort handlar om att se helheten och inse att ditt agerande som värd är lika viktigt vart du än befinner dig, på eller utanför arbetet. Det handlar om att vara stolt över den ort du verkar på och sprida denna positiva känsla genom omtanke och att dela med sig av dina kunskaper till dina gäster som valt att komma till just Västervik. Västervik är en destination som har mycket att erbjuda – ett starkt varumärke. Vårda det väl genom att vara en god ambassadör”

Värdskapsutbildningen har tagits fram i enlighet med de i turismstrategin identifierade framgångsfaktorerna: att utbilda fler varumärkesambassadörer och uppnå exportmognad. Den ligger också i fas med det resultat Mystery Shoppingen  visade på – att vi behöver bli bättre på att rekommendera varandra, kännedom om Västerviks besöksutbud, merförsäljning och hållbarhetstänkande. Ett gott värdskap gör att gästerna vill stanna längre på destinationen och gärna återkommer.

Företaget som är producerar utbildningsmaterialet heter Xpectum och har tidigare gjort utbildningar till Skistar, VM i Falun med flera. Utbildningen finansieras genom Sparbanksstiftelsen Tjustbygden.

För mer information och intresseanmälan kontakta

Sara Grevsjö på Västervik Framåt. Telefon 0490-87510 eller e-post [email protected].