Tre personer i ett vårdrum på sjukhus. Foto Kalmar läns landsting

Vård och omsorgscollege fyller vårdluckorna

Vård- och omsorgscollege är inte någon våt amerikainfluerad utbildningsentreprenörsdröm med internatboende i villa och promiskuösa studentföreningar, utan en ny samverkansform mellan utbildningssamordnare och fackförbund. Regionförbundet och Arbetsförmedlingen är också med på ett hörn. Målet för hela verksamheten är att försöka finna en lösning på det enorma rekryteringsbehov som finns inom vård och omsorg.

 – I Sverige är det ungefär 200 000 undersköterskor som saknas fram till 2020, och det är samma sak med specialistundersköterskor och sjuksköterskor. Så det är väldigt många olika yrkeskategorier inom vård och omsorg som det är brist på redan i dag, konstaterar projektets processledare Esbjörn Grandalen.

Sedan tidigare finns Vård- och omsorgscollege i 19 regioner runt om i Sverige så Kalmar län har varit en vit fläck på kartan när det gäller såna här samverkansformer.
– Syftet är att vi ska samverka för att få utbildningsplatser som täcker behovet i länet, men det handlar också om att se till att fylla de platser som finns. Jag tror att det är ungefär 3 000 studenter som går vård- och omsorgsprogrammet i Sverige varje år, och inräknat Komvux cirka 5 000, och ser man på det vårdbehov  som finns framöver så kommer det inte att räcka till.

Så det handlar både om att få folk att plugga till bristyrken och färdigutbildade att stanna kvar och vidareutbilda sig alternativt flytta hit utifrån?
– Precis. Att jobba med kompetens- utveckling bland befintlig personal är också en oerhört viktig del. Vården blir alltmer specialiserad och då är det en bra och snabb väg att gå att exempelvis en undersköterska erbjuds att vidareutbilda sig till specialist inom demens eller något annat område där det finns behov. Det är oerhört viktigt att man får behålla sin personal och att den personal man har utvecklas inom sitt yrke.

Vad har du att säga till en person som funderar på att plugga inom vård och omsorg eller redan är utbildad och ser Västervik som ett potentiellt alternativ?
– Jag säger att det är ett framtidsyrke och att man garanterat har ett arbete och ett arbete där man kommer att ges möjlighet att utvecklas. Men också att vård- och omsorgssektorn är så oerhört bred. I dag är det väldigt mycket teknik till exempel. Det är avancerad utrustning så det är ett väldigt stimulerande arbete på alla nivåer oavsett om man väljer att jobba som undersköterska, sjuksköterska eller läkare, och arbetsmarknaden är toppen inom vård- och omsorgssektorn.

Vilket är ditt skräckscenario?
– Jag tänker inte riktigt så, för jag är övertygad om att vi kommer att lösa den utmaning som vi står inför. Hade man däremot inte tagit tag i de här frågorna utan bara låtit det gå skulle man ha fått riktigt stora problem. När man går samman och samverkar på det här sättet som alla tolv kommuner i Kalmar län, Landstinget och Regionförbundet gör så kommer det att leda till att vi både kommer att utveckla utbildningar och lösa rekryteringsproblematiken, så jag är väldigt optimistisk. Vi har alla förutsättningar att lyckas.

Läs mer på www.vo-college.se