Västervik är en av nio pilotstäder i Sverige som jobbar med Purple Flag

Vad har Västervik gemensamt med Stureplan i Stockholm?

Jo, Västervik är precis som Stureplan i Stockholm en av nio pilotstäder/pilotområden för Purple Flag i Sverige. Efter framgångar i Storbritannien och Kanada är det Sveriges tur att kvalitetssäkra kvällsekonomin.

Purple Flag handlar om att utveckla stadens kvällsliv och skapa mötesplatser som är attraktiva kvällstid. Mötesplatser som välkomnar alla. Olika åldrar, olika intressegrupper osv. Det handlar om att skapa en upplevelserik kvällsmiljö som även är ren, trygg och säker. Detta kräver engagemang från många olika parter. I Västervik är intresset för att delta brett.

- I arbetsgruppen finns representanter från restaurang, fastighetsägare, handel, event, kultur, teater, räddningstjänst, kommun, polis och stadsutveckling, säger Annika Boman på Västervik Framåt. Annika är lokal koordinator för Purple Flag. I nätverket kring arbetet finns många fler; kommunikationer, sjukhus, hotell och besöksnäring mm.

Arbetet inleddes i höstas med en nulägesanlys där de berörda har haft möjlighet att vara delaktiga. Dessutom har en karta över Purple Flag-området tagits fram.

Analysen visar att Västerviks kvällsekonomi upplevs ren, trygg och säker. Brottsligheten ligger på en förhållandevis låg nivå. Det finns ett bra utbud av restauranger, kultur och event. Men utbudet behöver bli mer specialiserat för att nå ut till fler grupper. Barnfamiljer, äldre, grupper med olika etnisk bakgrund osv. Torg och platser ska användas mer för upplevelser kvällstid, året runt. Belysningen behöver bli bättre. Flera fastighetsägare har den senaste tiden satt upp fasadbelysning, vilket gör en stor skillnad för den upplevda mysfaktorn och tryggheten. Det är dessutom väldigt olika hur mycket belysning som finns i skyltfönster och butiksentréer kvällstid. Öppettider för kaféer och detaljhandel kan också förbättras kvällstid.

Att jobba med Purple Flag-metoden (kan jämföras med Blå Flagg för en strand) har visat sig mycket framgångsrikt i England och Irland. De städer/områden som blivit Purple Flag-certifierade har ländernas bästa utveckling inom kvällsekonomi. Med minskad brottslighet, mer lönsamma företag, fler besökare till området.