Utbildning som leder till jobb

Den 31 mars 2016 bildades ett Regionalt Vård- och omsorgscollege i Kalmar län. Nu har ytterligare två lokala vård- och omsorgscollege bildats och blivit certifierade. Certifieringen lämnades över till det lokala Vård- och omsorgscolleget i södra länet under en ceremoni under tisdagen.

- Detta är en händelse i Kalmar län som kommer ha stor betydelse framåt, inte minst för att lösa rekryteringsproblematiken inom vård- och omsorgssektorn, säger Esbjörn Grandalen, processledare för Vård- och omsorgscollege i Kalmar län.

Vård- och omsorgscollege Kalmar län består nu av ett regionalt VO-College, ett lokalt College i den södra länsdelen och ett i den norra länsdelen. Arbetet med att nå certifieringarna har gått rekordsnabbt. Besluten om certifieringarna innebär att arbetet ligger cirka ett och ett halvt år före tidsplanen.

Det innebär att det mer praktiskta arbetet har startat redan under hösten 2016 istället för som planerat hösten 2017.

Det känns väldigt roligt att alla bitar har fallit på plats under den här korta tiden och att vi nu kan använda våra projektmedel och arbetstid åt mer praktiska och konkreta frågor.

Processledaren Esbjörn Grandalen säger:

- Det känns väldigt roligt att alla bitar har fallit på plats under den här korta tiden och att vi nu  kan använda våra projektmedel och arbetstid åt mer praktiska och konkreta frågor.

- Med tanke på framtidens ökade behov av personal inom vård och omsorg känns det fantastiskt att vi tillsammans – alla aktörer – kan samlas kring denna viktiga fråga och arbeta med att försöka trygga länets framtida kompetensförsörjning. I denna samverkan mellan landsting, länets kommuner och facklig organisation finns goda förutsättningar att tillsammans skapa de utbildningar som länets verksamheter behöver inom vård och omsorg, det säger Elisabeth Johansson, regional ordförande.

De samverkande organisationerna som står bakom den regionala ansökan om att bilda ett VO-College i Kalmar län är:

 • Borgholms kommun
 • Emmaboda kommun
 • Hultsfreds kommun
 • Högsby kommun
 • Hermods
 • Kalmar kommun
 • Kalmarsunds gymnasieförbund
 • Kommunal Sydost
 • Kunskapsnavet
 • Landstinget i Kalmar län
 • Mönsterås kommun
 • Mörbylånga kommun
 • Nybro kommun
 • Oskarshamns kommun
 • Praktiska Kalmar
 • Regionförbundet Kalmar län
 • Torsås kommun
 • Vimmerby kommun
 • Västerviks kommun

För mer information, vänligen kontakta

Esbjörn Grandalen
Processledare Vård- och omsorgscollege i Kalmar län
0490-25 41 50
[email protected]

Carina Nygren Edlund
Ordförande Vård- och omsorgscollege söder Kalmar län
0480-44 87 04
[email protected]

Fakta
Ett Vård- och omsorgscollege (VO-College) är ett samarbete mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund. Ett VO-College ska certifieras av den nationella föreningen VO-College. Målen för VO-College i Kalmar län är följande:

 • Arbetsgivarna har tillgång till personal med den kompetens de behöver.
 • Sammansättningen av de studerande speglar mångfalden i samhället.
 • Eleverna får en modern utbildning av hög kvalitet som ger en anställningsbarhet och en god grund för vidare studier.
 • Öka andelen män som arbetar inom vård och omsorg.
 • Genom samverkan får utbildningsanordnarna en större efterfrågan på sina utbildningar.
 • Det arbetsplatsförlagda lärandet (ex LIA och APL) håller en hög kvalitet.
 • Kompetensutvecklingsinsatser samordnas till en följd av samverkan inom VO-College.
 • Arbetsgivarna inom samverkan är attraktiva arbetsgivare med goda möjligheter till yrkesutveckling för de anställda.