Tre människor vid ett bord. Foto: Campus Västervik

Utbildning

Hur det ser ut inom branschen och framtiden berättar Jerry Engström från Campus Västervik mer om i en intervju.

Hur är läget i branschen lokalt?

– Branschen som sådan är ju väldigt stor inom skolans värld, så jag vågar inte uttala mig för hela skolväsendets räkning, men för oss ser det väldigt bra ut. Vi bygger ut för att kunna husera ett forskargäng inom skola, vård och omsorg och ett inom teknik och ingenjörsvetenskap. Sedan ökar vi antalet utbildningar och utbildningsplatser hela tiden, och det blir fler och fler studenter. Många kommer utifrån, och många flyttar hit permanent.

 

Vilka stora utmaningar står ni inför och vad bör göras?

– Det handlar om att hela tiden i den mån det går få till utbildningar inom områden som efterfrågas på arbetsmarknaden. Vi har en bit kvar där, men det är många saker som ligger i pipeline. Det talas om en utökning av antalet platser på sjuksköterskeprogrammet, och en specialistsjuksköterskeutbildning, där det finns ett jättebehov.

 

Hur ser ert drömscenario ut inför framtiden?

– En matchning i balans mellan utbildning och efterfrågan så att man kan söka den utbildning man önskar och att den sedan leder till ett arbete oavsett om det är på gymnasie-, komvux- eller högskolenivå. Vi samarbetar och är beroende av varandra. Inom kommunen har vi ett bra samarbete med Barn- och utbildningsnämnden och skolan över huvud taget.