Fem personer står på en stentrappa framför ett stort hus.

Unikt stöd för nyanlända företagare

Bland de första kommunerna i Sverige fick Västervik, Hultsfred och Vimmerby kommuner idag onsdag 21 september beslutet att Tillväxtverket beviljar 1 miljon kronor för det unika samverkansprojektet ”Program för nyanlända företagare” som ska underlätta för nyanlända entreprenörer att starta företag. Regionförbundet i Kalmar län går in som medfinansiär med 250 000 kronor. Västervik Framåt AB blir projektägare för denna sexmånaderssatsning.

Pressmeddelande

Västervik 2016-09-21

Projektet ska få entreprenörerna att stanna på våra orter och underlätta deras process att bli företagare i Sverige. Detta genom ett anpassat utbildningsprogram och engagerad coachning till företagande med hög överlevnadsgrad. Ett eget företag ger möjlighet till snabb egen försörjning för målgruppen. Ett eget företag gör att de nyanlända snabbare kan försörja sig själva, det stärker identiteten och minskar risken för utanförskap.

Om deltagare i programmet väljer att inte starta företag kommer de ändå att få en ökad kunskap om det svenska företagssystemet vilket gör dem mer attraktiva på arbetsmarknaden.

Modellen som tas fram kommer direkt att användas i ett treårigt nytt projekt som kontinuerligt skapar nya möjligheter för fler i målgruppen och långsiktig struktur.

Motiveringen till beslutet från Tillväxtverket är att projektet stämmer väl överens med utlysningens syfte och bedöms ha potential att uppnå goda resultat på den relativt korta tiden.

 

Vid frågor kontakta

Christina Thorstensson
Projektledare och kontaktperson för Västervik
Västervik Framåt AB
0490-875 27 eller [email protected]

På bilden syns delar av styrgruppen, från vänster Michael Leijonhud, Hultsfreds kommun, Bertil Westerlund, Vimmerby kommun, Marie-Louise Johansson, Vimmerby kommun, Christina Thorstensson, Västervik Framåt AB och Hussein Sayed Hassan, Hultsfreds kommun.