Fem personer står på en stentrappa framför ett stort hus.

Unikt program för nyanländas nyföretagande

Äntligen är vi igång med projektet Nyanlända nyföretagare! Ett program för de som kommer från andra kulturer som vill starta företag i Sverige och framförallt i de tre deltagande kommunerna; Vimmerby, Hultsfred och Västervik. Till hjälp har vi Linnéuniversitetet för att lägga kunskapsgrunden.

Genom det unika programmet " Nyföretagande för nyanlända" möjliggör vi för dem som i första hand drivit företag i sitt tidigare hemland att stanna på våra orter. Västervik, Vimmerby och Hultsfreds kommuner står inför snarlika utmaningar och möjligheter med ett stort antal nyanlända. Genom ett anpassat program underlättar man processen att starta och driva sina företag i Sverige. Kommunerna får ett ökat antal livskraftiga företag och fler invånare. Ett kommunöverskridande samarbete ger unik möjlighet för matchning för affärsidéer, kollegialt stöd i utvecklingsprocessen och styrka i det långsiktiga arbetet. Språk, mentorskap och nätverk är nyckeln till framgång. Den 6 mars träffas första gruppen för första gången. Programmets tre delar: - Urvalet av deltagande entreprenörer sker tillsammans med Arbetsförmedlingen och kommunernas integrationsenheter bland de kvinnor och män som är inskrivna i etableringen. Deltagarna får söka till programmet och därefter väljs de ut som har relevant bakgrund som företagare och som har tillräckligt god kunskap i svenska språket. - Deltagarna får först kunskap i svensk affärskultur, svenskt regelverk och företagande i Sverige under cirka sex veckor. SFI-undervisning kombineras med programmet. Linnéuniversitetet genomför denna delen av programmet. - Därefter får deltagarna coachning till företagandet som också innefattar starten av företaget med förväntad hög överlevnadsgrad. Projektet finansieras fram till och med mars 2017 av Regionförbundet i Kalmar län och Tillväxtverket. Därefter, från april 2017, finansieras programmet av Västerviks, Vimmerby och Hultsfreds kommuner samt Sparbanksstiftelsen Tjustbygden och EU:s regionalfond (ej beslutad). Frågor? Kontakta gärna: Christina Thorstensson Västervik Framåt AB 0490-875 27 [email protected]