Totebo AB

Totebo AB är Sveriges största underleverantör av planmöbler och möbeldetaljer. Teknikmässigt ligger man långt fram och automatiseringsgraden är hög för att möta marknadens krav och konkurrens. Fabriken i Totebo sysselsätter idag ca 140 personer och omsätter drygt 200 MSEK.

Totebos affärsidé är att effektivt, tillförlitligt och miljövänligt produktionsutveckla, producera, förpacka och distribuera fanerade och pigmenterade planmöbler. Totebo har inga egna produkter och konkurrerar därför aldrig med våra kunder. På sätt och vis är Totebo AB mer ett ”tjänsteföretag” än en ”möbelfabrik” – en partner som ska bidra med en rationell och kostnadseffektiv produktion och därmed till lönsamhet för kunden. Vår styrka är vårt produktionstekniska kunnande och en hög automatiseringsgrad. Totebo är väl etablerade i sin bransch och har både ambition och potential att vidareutvecklas.

Antal anställda: ca140

Hemsida: www.toteboab.se

Kontakt: VD Martin Johansson, [email protected], Produktionschef Johan Lindell, [email protected]