Talangsökarna

Det råder alltså ingen tvekan om att Västervik står för en utmaning, många framtida jobbluckor måste fyllas. Arbetsgivare i Västerviks kommun kliar sig i huvudet och letar nya knep att kunna hitta just de personer de söker. Konkurrensen är hård därute. Möjligheterna är stora – både för arbetsgivarna och dig.

Det är som bekant ofta effektivt att slå kloka huvuden ihop. I början av 2015 startade Västervik Framåt ett så kallat HR-nätverk (HR står för Human Resources, mänskliga resurser). Ett 30-tal (det ökar ständigt) personalchefer, HR-ansvariga och personer i ledande befattning från både kommun, landsting, statliga organisationer och det privata näringslivet - exempelvis Tjustbygdens Sparbank, Pentronic AB, BW Plus Västerviks Stadshotell samt Saab Barracuda – träffas nu kontinuerligt för att ta del av varandras aktuella och kommande rekryteringsbehov, diskutera tandemrekryteringar och gemensamt marknadsföra spännande karriärmöjligheter och jobb i regionen.

Magdalena Skogholt på Västervik Framåt håller ihop och samordnar nätverket.

Vilken utmaning, vilka är dina ambitioner?

– När man ska flytta till en annan ort är det många delar som ska passa. Våra undersökningar visar att jobbet är avgörande faktorn för att välja Västervik. Den viktiga frågan samlas HR-nätverket kring. Genom att dela information om aktuellt och kommande rekryteringsbehov, diskutera gemensamma svårigheter vid rekrytering och framgångsfaktorer för att lyckas attrahera framtidens medarbetare skapar vi gemensamma förutsättningar att lyckas med den framtida kompetensförsörjningen, säger Magdalena Skogholt.

– Min önskan och ambition är att nätverket ska bli ett självklart och produktivt forum för utbyte av erfarenheter och inspiration, att det skapar förutsättningar för spännande samarbeten och kompetensutveckling.

Nätverket har bland annat arbetat fram en gemensam webbplattform där rekryterare, inflyttare, studenter och allmänt intresserade västerviksbor kan läsa mer om möjligheterna i Västerviks arbetsmarknadsregion. De har också varit involverade i produktionen av det nya webbtestet som designar blivande och redan boende i Västerviks liv utifrån nästan samtliga livsviktiga aspekter (arbete, boende, fritid, skola och omsorg) – Livspusslet. Testet hittar du på vastervik.com/livspusslet Gör det redan idag!

För att addera ytterligare grädde på moset så har en film spelats in av underbarnet Lukas Dong.

Vill du veta mer om HR-nätverket eller är intresserad av att flytta till Västervik, hör av dig till Magdalena Skogholt [email protected]