Studieguiden

Man behöver inte bo i storstad för att ha tillgång till bra utbildningar. I kommunen finns bland annat Gamleby Folkhögskola med högklassiga yrkeshögskoleutbildningar inom exempelvis foto och TV-produktion och VisSkolan som lockar studenter från Sveriges alla hörn. På Campus Västervik kan du välja mellan ett stort antal kurser och ett 20-tal programutbildningar på högskolenivå. För de allra yngsta finns ett 30-tal förskolor runt om i kommunen. För barn och ungdomar från förskoleklass till niondeklass finns ca 20 grundskolor i kommunen, från Edsbruk i norr till Hjorted i söder. Kommunen har även två gymnasieskolor, en i Västervik och en i Gamleby.

Från förskola till gymnasium 

För barn mellan 1-5 år finns det olika förskolor i kommunen, både kommunägda och privata alternativ. Förskolorna har olika profiler och pedagogiska inriktningar. Allt för att ditt barn ska trivas och utvecklas.

 Mer information finns på:
www.vastervik.se/Utbildning-och-forskola/Forskola-och-barnomsorg/ 

Det finns ett 20-tal grundskolor i kommunen.  Skolorna ligger i nio olika tätorter och drivs av Västerviks kommun eller som friskolor av andra huvudmän. 

Mer information finns på:
www.vastervik.se/Utbildning-och-forskola/Grundskola/Grundskolor-i-kommunen/

I Västervik finns en gymnasieskola med elva olika program som t.ex. ekonomi, naturvetenskap, samhällsvetenskap, handel, bygg, restaurang  m.m. Skolan har även inriktiningar med sex olika profiler, ridning, ishockey, simning, fotboll, teknik, bild och formgivning. 

I Gamleby finns ett naturbruksgymnasium med program som t.ex. djurvård, lantbruk, trädgård, djursjukvård m.m. 

Nyfiken på Västerviks gymnasium eller Gamleby naturbruksgymnasium? Läs mer på deras hemsidor!
www.gamlebygymnasiet.nu

www.vastervik.se/Vasterviks-Gymnasium 

Utbilding på högskolenivå

På Campus Västervik kan du läsa programutbildningar, och kurser, på högskolenivå. Dessa utbildningar är direkt anpassade efter arbetsmarknadens behov i vår kommun och region. Campus Västervik har en viktig funktion som tydligt underlättar den kompetensutveckling som behövs för att öka sysselsättning och tillväxt i vår kommun. Efter avslutade studier går minst 96 av 100 studenter till arbete direkt efter sin examen.
Förutom högskoleutbildningar så som lärare, socialpedagog och sjuksköterska, kan du även läsa så kallade Co-op utbildningar, där man varvar studier med betalda arbetsperioder. Campus Västervik erbjuder även i samarbete med högskolor och universitet utbildning på avancerad nivå.
I samarbete med olika utbildningsanordnare, t.ex. Lernia arbetar vi även med att etablera yrkeshögskoleutbildningar inom restaurang och social omsorg i Västervik.
Campus Västervik är även en arena för möten och konferenser, både för de som vill mötas hos oss och även när ni behöver hjälp av tekniska lösningar för distansmöten, vi erbjuder också hjälp med validering och studie- och yrkesvägledning.
Campus Västervik är i stark utveckling och kommer att utöka studentantalet till närmare 700 studenter de närmaste åren.

Nyfiken på Campus Västervik? Kika på deras hemsida!
www.campusvastervik.se

Folkhögskola

Gamleby Folkhögskola är en skola där du får möjlighet att utveckla dina starka sidor och skaffa dig de kunskaper och erfarenheter som behövs för vidare studier eller arbete. Du kan välja mellan att läsa allmäna kurser, rikta in dig på naturvetenskap, media, fritidsarbete, foto, textil design eller att gå VisSkolan och utveckla dina musikaliska och konstnärliga kunskaper som sångare och låtskrivare. Gamleby Folkhögskola erbjuder även Yrkeshögskoleutbildningar inom fotografi och TV-produktion.

Nyfiken på Gamleby Folkhögskola?
www.gamlebyfolkhogskola.se

Komvux, Undervisning i svenska för invandrare (SFI) och Särskild utbildning för vuxna (Särvux)

Vill du läsa grundläggande behörighet? Komplettera för högskolebehörighet? Utöka din kompetens inom ett visst område? Utbilda dig inom ett nytt yrke? Läsa utbildning i svenska för invandrare, SFI? Eller enbart läsa för din egen skull? På Komvux kan du läsa kurser på grundskolenivå och gymnasiekurser av olika slag, både teoretiska kurser och yrkeskurser. Vårt kursutbud innehåller ett hundratal kurser och utbudet ökas och förändras kontinuerligt. I vårt utbud erbjuder vi också yrkesutbildning, både i egen regi och via andra aktörer. På Komvux studerar idag ca 550 personer i olika studieformer på dag, kväll, helg och/eller på distans.

Mer information finns på:
www.vastervik.se/komvux