Structor Miljö Öst

Structor Miljö Öst öppnar kontor i Västervik

Vid årsskiftet öppnar Structor Miljö Öst AB kontor i kontorshotellet Telegrafen på Kvarngatan. På västervikskontoret kommer Ulrika Zetterberg och Weronica Andersson sitta.

- I Västervik är vi än så länge bara två, men vi vill gärna utöka, berättar Ulrika. Weronica och jag jobbar med avfallsanläggningar, tillståndsprövningar, plandokument, miljökonsekvensbeskrivningar, projekterings- och utredningsunderlag, framtagande av förfrågningsunderlag mm. Vi jobbar med företag och kommuner över en stor del av Sverige, men vill gärna samarbeta mer med lokala företag. Det är en av anledningarna till att vi öppnar kontor i Västervik.

Structor Miljö Öst är ett enskilt ägt bolag, ägt av de anställda. Bolaget ingår i en större grupp av Structor-bolag som finns på cirka 25 orter i Sverige. De enskilda bolagen har olika inriktning, men gemensamt är olika aspekter av samhällsutveckling. Det finns flera Structorbolag med miljöprofil. Structor Miljö Öst är ett av dem med kontor i Linköping, Kalmar och snart också Västervik!

- Eftersom vi är ett litet bolag med åtta anställda, samarbetar vi  med andra Structorbolag men även med andra bolag som kompletterar de kompetenser vi själva har. Vi har också samarbete med exempelvis SGI (Statens geologiska institut)och andra forskningsinstitut.