Foto: Nathalie Chavez

Stark start på turistsäsongen

2016 har börjat positivt för besöksnäringen i Västervik. Ett mättal och indikation är antal gästnätter från SCB som under perioden jan-maj ökat med 4,5 % mot samma period förgående år.

- Det är glädjande siffror naturligtvis, men vi har känt av det. Boendeanläggningarna har vittnat om att det varit en stark försäsong och att bokningsläget inför sommaren såg starkt ut redan tidigt på säsongen. Vädret under Kristi Himmelsfärd, påsk, mors-dag, nationaldagen, midsommar var ju fantastiskt, och det påverkar spontanbesökarna och gör fler benägna att ta minisemester, säger Hanna Hägg, Turistchef på Västervik Framåt.

En avstämning med ett trettiotal företag runt om i kommunen förstärker den positiva bilden. Boendeanläggningarna hänvisar till en stark försäsong och hänvisar till en kombination av tidigare bokningar och ett ökat antal spontanbokningar. Även restaurangerna upplever ett högre tryck än förgående år. Utmärkande i avstämningen är att flera aktivitetsföretag speglar en ökad efterfrågan och redan tidigt på säsongen.

- Vi kan utifrån vår egen verksamhet med Tourist Center bekräfta det företagen säger. Vi gör rekord i Turistbyrån och fördubblar antal besökare under försäsong vecka 1-21 . Även fortsatt nu under högsäsong, hittills vecka 22-27 har vi ökat antal besökare i byrån med 8,5 %. Det är ett trendbrott som vi ser väldigt positivt på då utvecklingen i Sverige generellt går åt andra hållet. Antal besök i Tourist Center ger en god känsla för hur mycket människor som är i rörelse på destinationen, fortsätter Hanna Hägg.

Under de tre senaste åren har Västervik Framåt tillsammans med besöksnäringen arbetat med fokus på kampanjområdena Skärgårdssommar, Evenemangssommar och Äventyrsresan. Satsningar som nu verkar visa resultat. Skärgården är Västerviks naturliga konkurrensfördel och primära reseanledning för många. Även evenemangen bidrar sedan decennier tillbaka med något unikt. Evenemangsutbudet med klassiker som Visfestivalen eller Hojrock har nu kompletterats och utökats med ytterligare etablerade och exklusiva evenemang som exempelvis Löga Beach Party och Swedish Floorball Open.

- Vi har denna vår och sommar märkt av att satsningarna på dessa tre fokusområden gett utslag. Återigen är frågorna vi får i Turistbyrån en viktig mätare av hur vi lyckas nå fram med våra budskap. Skärgårdsrelaterade frågor är det vanligaste. Allt vanligare och efterfrågat är aktivitetsutbudet, var kan jag hyra kajak, fiska, tips på löprundor eller löplopp. En allt vanligare syn är också att besökarna har med sig sin utrustning – kajaker eller cyklar, menar Hanna Hägg.

Gotlandsbåten gör sin första säsong med trafik Västervik-Visby, vilken effekt det haft för Västervik är ännu för tidigt att säga.

- Vi hör mer gotländska i Turistbyrån och runt om i kommunen, något många aktörer stämmer in i. En utmaning är att fånga upp de som redan är på väg till Gotland och de som kan tänka sig kombinera sitt gotlandsbesök med Västervik. Det är ett långsiktigt arbete, där vi i år bland annat har fokuserat på att nå ut med marknadsföringen bredare, men också genom att fånga upp besökare på plats på terminalen. Där gör vi också en enkätundersökning som kommer vara värdefullt underlag inför kommande års arbete, säger Hanna Hägg, och fortsätter.

- Den 28 procentiga ökningen vi ser på vastervik.com speglar de marknader vi valt att satsa bredare på i år. Stockholm +15%, Göteborg +28%, Norrköping +33%, Linköping +65%, Jönköping +60%. Därtill har vi också valt att satsa på att få hit gotlänningarna och de tycks vara nyfikna på att upptäcka sin nya granne på andra sidan Östersjön. Gotlandsbesöken på webben har ökat med 800%, då naturligtvis med utgångspunkt i väldigt låga siffror 2015. Vi har satsat på Gotland som ny marknad och de tycks vara nyfikna på att upptäcka sin nya granne på andra sidan Östersjön. Mest besökta sidorna på vastervik.com är evenemangskalendern, skärgårdsguiden, äventyrsresan och Gotlandsbåten. Nu är Visfestivalsveckan i gång, det är liv och rörelse på stan. Vädret är med oss och vi hoppas på en fortsatt stark sommar.    

 

Kontakt
Hanna Hägg, Turistchef Västervik Framåt
Tel: 0490 876 24
E-post: [email protected]