Sparbanken fortsätter satsningen av projektet Feriepraktik

Feriepraktik är en gemensam satsning mellan Sparbanken och Västerviks kommun. Projektet startade 2013 och skulle genomföras fram till 2015. Sparbanken har nu valt att fortsätta satsa på Feriepraktik även 2016. Syftet med Feriepraktik är att ge våra ungdomar ett meningsfullt avlönat arbete som en introduktion in i arbetslivet.

Feriepraktiken är viktig för våra ungdomar i Västerviks kommun. Det ger ungdomarna en värdefull praktisk arbetslivserfarenhet, kontakter och referenser för framtida jobbsökande, säger Sören Josefsson, ordförande i Sparbanksstiftelsen. Samtidigt får också arbetsgivarna en möjlighet att lära känna ungdomar och en chans att hitta framtida personal, fortsätter Sören. Förhoppningen är att Feriepraktiken på sikt bidrar till att minska ungdomsarbetslösheten.

Lotta Bäckström Svensson, Enheten för Arbete och Kompetens på Västerviks kommun ansvarar för projektet. - Västerviks kommun har tidigare erbjudit ungdomar Feriepraktik inom kommunala verksamheter och ideella föreningar, berättar Lotta. I och med samarbetet med Sparbanken, kunde vi 2013 öka antalet praktikplatser från tidigare 165 platser till 330, och även omfatta näringslivet.  Idag har vi som målsättning att erbjuda 450 platser till ungdomarna, fördelat på 200 platser inom näringslivet och 250 platser inom kommunala verksamheter och ideella föreningar.

Engagemanget från näringslivet är stort och alla är mycket positivt inställda till projektet, cirka ett hundratal företag var anslutna till Feriepraktik 2015. I en enkätundersökning som genomfördes tidigare i år ville hela 94,7% av företagen se en fortsättning av projektet 2016. Vi är glada över att Sparbanken förlänger projektet ytterligare ett år. Nu laddar vi om och ser fram emot sommaren 2016, avslutar Lotta.

Information om Feriepraktik 2016 och hur du anmäler ert företag hittar du på Västerviks kommuns hemsida www.vastervik.se/feriepraktik

Anmälan senast 1 mars 2016!