Studenterna Sebastian Mausolf, Marcus Johansson och Per Vannerberg, Axalta

Spännande studentuppdrag på Axalta

Det pågår ett spännande studentuppdrag på Axalta Powder Coating Systems Nordic AB i Västervik. Samarbetet mellan Axalta och LiU-studenterna Sebastian Mausolf och Marcus Johansson har pågått sedan mitten av september.

Bilden: Från vänster: Studenterna Sebastian Mausolf, Marcus Johansson och Per Vannerberg, Axalta.

Sebastian och Marcus läser båda femte året på Civilingenjörsprogrammet med inriktning industriell ekonomi och arbetar just nu med viktiga frågeställningar på Axalta Powder Coating Systems Nordic AB. De analyserar och jämför nämligen produktionsprocesserna för olika typer av pulverfärg som framställs på företaget.

Studenterna har läst en avancerad fortsättningskurs inom Quality management - Six Sigma, som är en förbättringsmetodik där processdata analyseras med hjälp av statistiska metoder. Denna typ av projekt fungerar ofta som en sporre till större kvalitetsutvecklingsarbeten. Six Sigma-projektet genomförs i fem faser och består av följande delprocesser; definiera, mäta, analysera, förbättra och styra.

Peter Cronemyr är knuten till Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid LiU och ansvarig för kursen Six Sigma och berättar om projekten.

Under föregående år genomfördes sexton projekt med en medelbesparing på 650 000 SEK per deltagande företag. En del företag sparade upp till 2 miljoner kronor.

I våras uppmärksammade Magdalena Skogholt, som är ansvarig för samverkansavtalet med LiU lokalt i Västervik, Per Vannerberg, som är Process Engineer på Axalta, på möjligheten att anlita studenter för att få hjälp med att utveckla produktionsprocessen. Per nappade på möjligheten och nu pågår arbetet för fullt.

Inför att uppstarten av samarbetet hade Peter Cronemyr kontakt med Per Vannerberg för att resonera om ett bra upplägg på studentuppdraget. Samarbetet mellan Marcus, Sebastian och Axalta inleddes i mitten av september och beräknas avslutas i mitten av december, då hela projektet ska examineras.

Varje delprocess presenteras för Peter som fungerar som både coach och examinator. På så sätt får studenterna stöd genom hela processen, Peter guidar studenterna genom metoden samtidigt som hans gedigna erfarenhet av problemställningar som rör management, styrning och ledning genererar förslag till lösningar i dialog med studenterna.  

Per Vannerberg på Axalta är mycket nöjd med samarbetet med studenterna och de hittills uppnådda resultaten. Genom att Sebastian och Marcus nu fått syn på vad som är framgångsrikt vid framställning av vissa typer pulverfärg kommer de tillsammans med personalen se hur de kan dra nytta av framgångsfaktorerna för förbättrad produktion. Per fortsätter berätta;

̶  Möjligheten att använda studenter som kan fokusera på ett område är fantastiskt bra. Genom samarbetet med LiU kommer vi få kvalitativa förbättringsförslag i vår produktionsprocess vilket är otroligt värdefullt för oss. Vi är mycket nöjda med vårt  samarbete med LiU och det mervärde det bidragit till i vår verksamhet hittills.  

Marcus och Sebastian är också nöjda med samarbetsprojektet och säger;

̶̶ Det är roligt att hitta samarbeten med företag och kunna förankra sin kunskap praktiskt i verkliga livet. Det har funnits större möjligheter att undersöka och utvecklas i uppdraget än vad vi först trodde.

Det märks att studenterna är engagerade, professionella och måna om att göra ett gott jobb. Under eftermiddagen planeras en workshop tillsammans med personalen i produktion för att på så sätt bena ut ytterligare vad som är framgångsrikt vid framställning av vissa typer pulverfärg.

Förutsättningarna för att lyckas med samarbetet har varit goda, studenterna är självgående i sitt arbete, inom organisationen är det välförankrat att studentprojektet genomförs. Det för med sig att Marcus och Sebastian får tillgång till den information de behöver på ett enkelt sätt och det är därför enkelt att ta egna initiativ. Per har gjort ett bra grundjobb för att få med sig organisationen i arbetet, studentsamarbetet tillför mervärde, en win-win för både Axalta och studenterna vid LiU.


Västervik <3 LiU

Vill du veta mer om hur du gör för att också anlita en student och ta del av den kunskap som finns på LiU kontakta Magdalena Skogholt. vastervikframat.se/västervik <3 LiU


FAKTA - Axalta Powder Coating Systems AB

Axalta Powder Coating Systems AB har sedan slutet av 70-talet tillverkat och utvecklat pulverfärg i Västervik. Lång erfarenhet och nytänkande inom industriell tillverkning av färg och lack – i sanning en sällsynt lyckad kombination. Företaget har en lång branscherfarenhet och en bredd i kunskapsbanken som borgar för ständig utveckling och framgång. Axalta Västervik producerar cirka 7 000 ton pulverfärg årligen.

Antal anställda: 100 personer       Webb: www.axaltacs.com