Spännande samarbete mellan Linköpings Universitet och Västervik

Från och med 2015 samarbetar Linköpings Universitet och näringslivet i Västervik i syfte att skapa jobb och utbildningsrelationer.

Idag den 10 december skrev företrädare för Linköpings Universitet och Harald Hjalmarsson, Västerviks kommun, under ett treårigt samarbetsavtal. Avtalet innebär att man nu aktivt skall arbeta för att samarbetet mellan Linköpings Universitet och näringslivet skall utökas och få en professionell styrning. Nu inleds en rekryteringsprocess av en person som skall arbeta på halvtid för Västerviks näringslivs räkning. Personen kommer att rekryteras av Västervik Framåt och arbetet innebär identfiera behov och intressanta företag i Västervik som matchas med universitetes olika utbildningars exjobb och forskningsprojekt. På så vis hoppas man att företagen i Västervik kan utvecklas och samtidigt skapa relationer med studenter och universitetet. Relationer som i sin tur kan leda till konkret kompetensförsörjning i Västervik och intressanta utvecklingsprojekt för Linköpings Universitet. 

Västervik är först ut av nio kommuner i den nya form Linköpings Universitet har tagit fram för att främja samarbeter i närliggande regioner. 

 

- Det här är superintressant och potentialen är verkligen stor för företagen i Västervik att få intressanta projekt på sina företag, men också en möjlighet att knyta studenter och framtida kompetensbehov närmare sig, säger Anki Nilsson, VD på Västervik Framåt.