Socialt Arbete

Fredrik Lindwall från Tjust behandlingsfamiljer ger sin bild över behovet inom socialt arbete både idag och en tid framöver.

Hur är läget i branschen?

– Hela branschen har befunnit sig i en väldigt turbulent situation sedan förra hösten med ökad migration som ställt oerhörda krav på det offentliga. I samband med det var det många privata aktörer som startade upp verksamheter för att täcka behovet. Problemet var att hitta utbildad personal. Nu har läget stabiliserat sig och en del verksamheter har tvingats stänga,

men rörligheten i branschen är fortfarande större än tidigare.

 

Vilka stora utmaningar står ni inför och vad bör göras?

– Den största utmaningen är att hitta anställningsbar kompetent personal. De lagkrav som diskuteras kring vår verksamhet är bland annat att det ska krävas att alla anställda har en relevant högskoleexamen, och det är inte alltid så lätt i synnerhet för oss som verkar ute i regionerna.

 

Hur ser ert drömscenario ut inför framtiden?

– Att det även fanns en socionomutbildning på Campus Västervik hade varit bra, och fler platser på socialpedagogutbildningen.