Skola i Västervik

Skola och omsorg

I Västervik finns utöver ett stort utbud av för- och grundskolor och konkurrenskraftiga gymnasieskolor. Men här finns också vidareutbildningar och högskolecampus.

Utbildning och förskola

Förskoleverksamheten i Västerviks kommun är väl utbyggd och plats garanteras inom fyra månader för alla barn i åldern 1-5 år. Det finns även öppen förskola på familjecentralerna i Västervik och i Gamleby. Förskolor finns tillgängligt i alla kommunens mindre orter och i Västerviks tätort finns förskolor i varje stadsdel. Det finns grundskolor både i Västervik och flera andra tätorter.

Efter grundskolan finns det goda möjligheter för dig som vill studera. Gymnasierna erbjuder ett stort antal program och inriktningar. Utöver det kommunala finns det ett fristående i Västervik samt ett naturbruksgymnasium i Gamleby för dig som är intresserad av lantbruk, naturvetenskap eller djurvård. Utbildning på högskolenivå finner du på Campus Västervik.

För information om utbildning och förskola: http://www.vastervik.se/Utbildning-och-forskola/

Omsorg, stöd och hjälp

Västerviks kommun erbjuder olika former av stöd och omsorg till dig utifrån hur din livssituation ser ut. På kommunens hemsida finner du bland annat information om konsumentvägledning, invandring och integration, särskilda boenden, stöd vid handikapp eller funktionsnedsättning, stöd för äldre, sjukvård med mera.

För information om omsorg, stöd och hjälp: http://www.vastervik.se/Omsorg-stod-och-hjalp/