En grupp människor står vid en whiteboard och diskuterar.

Skatteverket

Skatteverket skapar samhällsnytta och har ett högt förtroende hos allmänhet och företag. Vi tänker nytt och befinner oss i ständig utveckling. Nyfikenhet och ständigt lärande är förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb hos oss.
Vår grundsyn är att vi är till för medborgarna. Vi utgår från att alla vill göra rätt för sig, och vi betraktar varje möte som en möjlighet att ytterligare öka förtroendet för vår verksamhet. Alla som kommer i kontakt med oss ska uppfatta oss som offensiva, pålitliga och hjälpsamma.

Skattekontoret i Västervik ansvarar för en tredjedel av Sveriges ideella föreningar och stiftelser samt alla Sveriges ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar. Kontoret har dessutom ett riksansvar för rot och rut.
Hos oss finns många olika arbetsområden samt spännande och kvalificerade arbetsuppgifter. Det passar dig som vill påverka din karriär och utveckling efter ditt eget intresse och söker en mänsklig arbetsplats där arbetsglädje och flexibilitet är självklarheter.
Ekonomer och jurister är två stora grupper anställda inom Skatteverket men vi ser även andra akademiska utbildningar som intressanta för verksamheten. I takt med din utveckling som ex. skattehandläggare, skatterevisor eller processförare får du ta dig an alltmer komplicerade ärenden och utredningar inom exempelvis inkomstskatt, arbetsgivaravgifter och moms. Dessa områden berörs i allt större utsträckning av EG-rätten och internationella konventioner. 
Inom respektive verksamhetsgren finns även olika projekt och aktiviteter där man kan delta och på så sätt bredda/fördjupa sin kompetens. Utvecklingsvägarna stöds även genom att varje medarbetare har en individuell utvecklinsplan.
Möjligheterna till spännande och utmanande arbetsuppgifter är stora för dig som har rätt kompetens och vill satsa!

Rekryteringsbehov: 20-40 personer inom det närmaste året.
Antal anställda: ca 180 medarbetare
Hemsida: http://www.skatteverket.se 
Kontaktpersoner: 
Kontorschef Lena Bengtson [email protected] 

Sektionschef Stefan Persson [email protected]