Margareta Karlsson och Pär Westrin diskuterade samarbeten.

Samarbeten mellan sjukhuset och LiU

Det händer spännande saker inom samverkan med LiU! I mitten av september tog Margareta Karlsson, programansvarig för sjuksköterskeprogrammet vid Linköpings Universitet emot Magdalena Skogholt, LiU-ambassadör och kompetensutvecklare på Västervik Framåt och Pär Westrin, samverkanskoordinator InnovationskontorEtt. På mötet lyftes frågan om möjliga framtida samarbeten mellan Västerviks sjukhus och Linköpings universitet.

Margareta berättade att sjuksköterskeprogrammet tar in 140 studenter per termin, utbildningen finns både på Campus Norrköping och vid Medicinska fakulteten i Linköping, som nyligen har invigt sina nya lokaler som studenterna kallar ”Växthuset”.

Under mötet diskuterades spännande uppslag och idéer inom egenvård, informatik – datoriserade journaler, förbättringsarbete för säker vård samt spetskunskap om bland annat hjärtsviktspatienter.

Nu jobbar parterna vidare för att få till stånd ett möte på Västerviks sjukhus för att närmare se hur ett framtida utbyte och samarbete kan se ut.

Stort tack till Margareta för ett första spännande och givande möte!