Grönska och gärdesgård.

Samarbete ska fördubbla intäkter

Tioårig plan ska fördubbla utländsk turism i Småland och på Öland.

Nu har ett samarbetsavtal tecknats mellan Visit Sweden och de regionala turismorganisationerna för Småland och Öland. Samarbetet ska fördubbla de utländska intäkterna och år 2026 ska regionerna vara ett självklart val för hållbara upplevelser i Sverige. Inom samarbetet kommer man att arbeta utifrån fyra strategier:

  • Lyfta en hållbar besöksnäring
  • Förbättra tillgängligheten, såväl att ta sig hit som att finnas där resenären befinner sig
  • Öka antalet gästnätter från utländska resenärer
  • Tillsätta mer resurser till internationell marknadsföring.

2026 ska regionerna vara ett självklart val för hållbara upplevelser i Sverige

Prioriterade marknader blir Norge, Danmark, Tyskland, Holland, Finland och Storbritannien. Läs pressmeddelandet