Samarbete runt fisketurism

Fisketurismen har stora möjligheter att växa i Västervik. Det är något som många företagare i branschen är överens om. Likaväl som man är överens om att det behöver ske på ett hållbart sätt i samförstånd med ett flertal intressenter.

Flera företagare ser fördelar med om fisketurismen i Västervik kan växa och en satsning på detta ligger också väl i linje med turismstrategin 2013-2020 och Västervik Framåts koncept ”äventyrsresan” för att förlänga turistsäsongen. Ett projekt för att bättre ta till vara på möjligheterna och ena gemensamma intressen har börjat diskuteras och tanken är det ska bestå i två delar, en marknadsförande och en fiskevårdande. Inom kort kommer en mindre arbetsgrupp börja arbeta fram ett förslag för marknadsdelen av projektet för att kunna presentera för övriga aktörer och att sedan ha som underlag för att söka projektpengar. Här finns Västervik Framåt med som en stöttande part.

Den andra delen av projektet, att verka för en bra vård av och information om våra fiskevatten, beräknas komma igång efter sommarsäsongen. Då kommer kunskap och erfarenheter att hämtas in bredare från olika aktörer som kan tillföra tankar och information.