Resinit

RESINIT AB är en kvalificerad underleverantör av maskinbearbetade plast- och laminatkomponenter. Vår specialitet är svårbearbetade plastmaterial med höga krav på kvalitet och leveranssäkerhet.

Vi riktar oss främst till tillverkningsindustrin och följer aktivt utvecklingen av nya material och metoder. Resinits mål är ett långsiktigt och utvecklande samarbete tillsammans med kunden.

Det kräver kontinuerliga investeringar i teknisk utveckling och i personalens kompetens. Med vägledning av ISO 9001:2008 och 14001:2004 arbetar vi aktivt med ständiga förbättringar inom kvalitet och miljö.

Vi letar alltid efter rätt personer att förstärka vårt team med. Våra olika områden:

Produktionsberedning
Logistik och planering
Bearbetning och produktion
Montering
Kvalitet

Webb: www.resinit.se
E-post: [email protected]