Rekordsiffror för sommarturismen

”Under juni till augusti ökade antalet utländska gästnätter med 22 000 i jämförelse med föregående år i Kalmar län. Med den ökningen är vi fjärde bäst i Sverige och ligger ohotat kvar som fjärde bästa län totalt efter storstadsområdena”, så skrev Regionförbundet i sitt nyhetsbrev 23 november. Hur ser det då ut i Västervik?

– Västervik gör en stark sommar. Juni – juli – augusti ökar vi antal gästnätter med 4% mot samma period förgående år, drygt 10 000 fler kommersiella* gästnätter under en period då vi redan har en hög beläggningsgrad. Tittar vi bara på de utländska gästnätterna så ökar de under sommarmånaderna med 11,5 % dryga 5 500 fler utländska gästnätter. Den utländska marknaden är vår tillväxtmotor och det är där vi ser störst tillväxtpotential, men det tar också längre tid att nå resultat där. Nu har vi i regionen jobbat med gemensam marknadsföring på prioriterade utländska marknader och vi ser att vi vänt en nedåtgående trend, säger Hanna Hägg verksamhetsområdeschef besöksnäring på Västervik Framåt.

Västervik gör en stark sommar.

Den största ökningen sker under juli och augusti, framförallt augusti där de svenska gästnätterna ökar med 22% och de utländska med 15% mot 2015.

– Dels ser vi en förskjutning mot allt senare ankomster, men en del av förklaringen ligger också i att kalenderveckorna inföll något senare i år. Utmaningen framåt blir att inte tappa tidigt på säsong, april-maj-juni och där tror vi bland annat på att nischa in oss på tydliga segment som exempelvis outdoor/naturturism och skärgårdsturism, men även att fördela starka evenemang över en längre säsong och fortsätta arbeta med den utländska potentialen, fortsätter Hanna.

För 2016, ackumulerat januari tom september ökar antal gästnätter med ca 10 % motsvarande drygt 30 000 gästnätter. Sedan 2013 när Västervik tog fram och började arbeta med Turismstrategi 2020 fram till 2015 har antal gästnätter ökat med ca 14% motsvarande 46 000 gästnätter på två år. Allt pekar mot att 2016, när de slutgiltiga siffrorna kommer efter årsskiftet, ökar på den positiva utvecklingen ytterligare.

– Det här är ett kvitto på att Västerviks satsningar har nått ut, både företagens och de gemensamma. Vi har under de tre senaste åren arbetat med stenhårt fokus och väl genomarbetade strategier både vad gäller destinationsutveckling och marknadsföring. Det är kul att det ger resultat för varje år, avslutar Hanna Hägg.  

Vill du veta mer om hur vi arbetar med marknadsföringen av länet kan du läsa om det på rfkl.se/besoksnaring.


* SCB gästnattsstatistik avser gästnätter från hotell, vandrarhem, stugbyar och camping. Med finns t ex inte personer som hälsar på vänner och bekanta, besöker sin sommarstuga, husbilar, båtfolk eller de anläggningar som har mindre än 9 bäddar. Siffrorna från SCB är preliminära fram till slutrevidering efter årsskiftet. De är dock en tillförlitlig indikator.