Tre personer vid ett skrivbord. Foto: Ankarsrum Motors

Produktionslyft i Ankarsrum Motors

Produktionslyftet erbjuder företag ett utvecklingsprogram på 18 månader, ett program som utvecklar företagens egen inneboende förmåga att förbättra sin konkurrenskraft.

Produktionslyftet tillämpar principer som bygger på Lean, men utgångspunkten är företagets egna styrkor och värderingar.

Programmet går ut på att införa Lean utifrån ett helhetsperspektiv, där Leans filosofier, metoder och verktyg tillämpas med en samtidig fokusering på de anställdas utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö. Det ger förutsättningar för en vinna/vinna-situation som skapar en långsiktig konkurrenskraft i företaget.

Vi hoppas såklart att denna investering ska ge ringar på vattnet och att fler företag i regionen ska intressera sig för detta för att förbättra sin konkurrenskraft och vara långsiktigt lönsamma.

Berit Jansson som arbetar med HR berättar att man på företaget tycker att det är positivt att medverka i projektet och att det är en långsiktig satsning som görs inom detta.

– Under denna 18 månadersresa kommer vi få support i form av Leancoacher som varannan vecka finns på plats i Ankarsrum för att hjälpa oss med att implementera detta, berättar vd Thomas Håkansson.

– I paketet ingår även grundutbildningen Lean produktion på 7,5 högskolepoäng i Chalmers regi, fortsätter Thomas.

Produktionslyftet har tagits fram i samarbete mellan Swerea IVF och Chalmers med initiering och stöd av IF Metall och Teknikföretagen. Finansiärer är Vinnova samt Tillväxtverket och det operativa arbetet sker i samverkan med partnerlärosätena Luleå tekniska universitet, Mittuniversitetet, Högskolan i Gävle, Mälardalens högskola, Kungliga Tekniska högskolan och Tekniska Högskolan i Jönköping samt IUC Skåne.