Positivt företagarnetto i Västervik

Positivt förtagarnetto i Västervik

Västervikhar ett positivt företagarnetto även 2014. Antalet nystartade företag har ökat och flyttnettot var positivt.

Vid årsskiftet fanns totalt 3320 företag i kommunen, en ökning med 57 st från föregående år.

181 nya företag startades under 2014, vilket är 3 fler än 2013 och 49 företag flyttade in till kommunen. Även flyttnettot på företag var positiv med 12 fler inflyttade än avflyttade företag.

Dessutom minskade antalet konkurser med 5 %.