Pedagoger sökes

Rekryteringsarbetet av lärare till kommunens skolor har pågått hela året. Fortfarande saknas ett tiotal pedagoger.

Barn- och utbildningsförvaltningen har i olika sammanhang lyft fram Västerviks kommun och även haft en uppsökande verksamhet på högskolor och universitet. Där har förvaltningen jobbat med individuella kontakter. Barn- och utbildningsförvaltningens har utvecklat sitt marknadsföringsmaterial och kommunen har i samarbete med Västervik Framåt deltagit på mässor.

- Tillsammans med Campus Västervik har vi påbörjat ett utvecklingsarbete vad gäller mottagandet av lärarstudenter i Västerviks kommun och vi erbjuder ett helhetspaket som ska attrahera fler studenter, säger Magnus Bengtsson, förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen.

- I samband med läsårsstart har också skolledarna tillsammans med kommunens HR- specialister jobbat intensivt och gjort ett bra jobb med rekryteringsarbetet. Vi har i nuläget anställt ett tiotal fritidspedagoger, ett trettiotal förskollärare och drygt 100 lärare. Majoriten är behöriga, säger Magnus Bengtsson vidare.

Svårast har varit rekrytering av lärare till praktisk estetiska ämnen, moderna språk och svenska som andra språk. Det har också svårt att rekrytera behöriga fritidspedagoger och förskollärare. Totalt saknar kommunen fortarande minst ett tiotal pedagoger. I nuläget är det därmed minst ett tiotal tjänster som inte blivit klara, varför detta arbete är angeläget och kommer att fortsätta.

- Vi kommer att jobba vidare med att bli en än mer attraktiv arbetsgivare såväl för att attrahera nya medarbetare som för att få behålla våra medarbetare. Vi är stolta över det fina arbete som sker i alla våra verksamheter och är glada för att så många vill jobba hos oss, säger barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson avslutande.

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Bengtsson

Barn- och utbildningschef
0490-25 42 07