Foto: Sara Winsnes

Om näringslivet i Västervik

Du som letar efter den perfekta kommunen att flytta ditt företag till, sluta leta. I Västerviks kommun finns allt du behöver för att lyckas. Här får du lite fakta och statistik om näringslivet och företagandet i Västervik.

Nettotillväxten i Västervik ökar!
Nystartade och inflyttade företag första halvåret uppgår till 153 stycken. Upphörda och utflyttade företag uppgår till 38 stycken. Det ger Västerviks kommun en nettotillväxt på 3,5 %.

Nyföretagande i siffror
Nyföretagandet i Västervik minskat något efter att haft en ökning under flera år i sträck. Totalt startade 101 nya företag under första halvåret 2014 jämfört med 114 samma period förra året.

Konkurser minskar - gott företagsklimat
Ännu mer glädjande visar statistiken på fortsatt lågt antal konkurser i kommunen. I riket minskade konkurserna med 7 % och i länet ökade de med 9 %. I Västervik minskade de istället med 8 % vilket känns väldigt positivt och visar på ett gott företagsklimat. Enligt konkursstatistik från UC var antalet konkurser 12 stycken under januari-juni månad 2013 och 11 stycken under samma period januari-juni 2014. Minskningen är därmed 8 % i kommunen för denna period. För Sverige gäller en minskning med 7 % och Kalmar län en ökning med 9%.

De största offentliga arbetsgivarna med många anställda är bland annat:

 • Försäkringskassan
 • Kriminalvården
 • Polisen
 • Skatteverket
 • Västerviks kommun
 • Västerviks Sjukhus (Landstinget i Kalmar län)

…och de största privata arbetsgivarna i kommunen är:

 • Ankarsrum Industries AB (elmotorer, hushållsassistent)
 • Axalta Coating Systems (pulver-, våtfärger och elektroforeslacker)
 • Elfa Sweden AB (inredningssystem)
 • Gunnebo Industrier AB (fästelement, spik, kätting, lyftanordningar)
 • ICA Maxi (livsmedel, stormarknad)
 • Pentronic AB (temperaturgivare)
 • Saab Barracuda AB (kamoflagesystem och signaturanpassning)
 • Slip Naxos AB (industrislipskivor)
 • Totebo AB (planmöbler)
 • Wienerbagarn, Findus Sverige AB (djupfrysta bageriprodukter)
 • Överums Bruk AB (jordbruksmaskiner)