Vy över Gamleby. Hustak, vik.

Ny metod ska stärka Gamleby

Företag, fastighetsägare och kommun tar gemensamma krafttag för att Gamleby ska kunna utvecklas som serviceort i norra delen av Västerviks kommun. Nu testas den så kallade BID-modellen. En samfinansiering vid ortsutveckling.

Akzo Nobels nedläggning, konkurs för herrekiperingen och nedläggning av målabutiken. Dessutom butiker som är till salu. Det skapar oro i Gamleby.

– Gamleby behövs som servicenod i norra kommundelen, säger Anders Eklöf som driver ICA Supermarket. Anders är dessutom ordförande både i företagarföreningen Gamleby Centrum och i Handelsplats Gamleby ekonomisk förening.

Ska testa BID-modellen
I fredags var Anders på ett lunchmöte för lokala fastighetsägare på Gamleby Hotell, arrangerat av Fastighetsägarna GFR och Västervik Framåt. På agendan stod Gamlebys framtid. Ett tiotal företagare deltog och samtliga var positiva till att medverka i ett utvecklingsarbete. Initiativtagare till mötet var Anders, tillsammans med Peter Glebe, fastighetsägaren till köpcentret Gamleby Centrum.

– Vi köpte fastigheten för ett par år sedan, berättar Peter, som tror stenhårt på Gamleby.

Det finns ett stort engagemang bland företag och invånare. Det ger goda förutsättningar att gemensamt utveckla orten.

I våras tog Anders och Peter kontakt med näringslivsbolaget Västervik Framåt och bad om hjälp. Västervik Framåt föreslog att företagen tillsammans med fastighetsägare och kommun skulle testa en ny affärsutvecklingsmodell som gett goda resultat i bland annat Kanada och USA.

Den så kallade BID-modellen bygger på en strukturerad process som leds av en BID-manager. De medverkande parterna kommer gemensamt fram till vilka förändringar som behöver göras. Sen genomför man olika case och delar på finansieringen. I flera andra länder finns lagstiftning som säger att om minst 51% av fastighetsägarna i ett avgränsat område vill genomföra ett projekt, är samtliga tvungna att vara med och betala. I Sverige finns ingen sådan lagstiftning, men övriga delar av modellen har nyligen översatts till svenska förutsättningar.

– Det kan handla om alla möjliga projekt, berättar Annika Boman på Västervik Framåt. Allt från gatubeläggning och belysning till vilken mix av verksamheter som passar bäst på orten i framtiden. Det beror på vad man kommer fram till.

Söker EU-pengar för att komma igång
För att kunna testa BID har Västervik Framåt tillsammans med kommunen och företagen lämnat in en ansökan om EU-pengar från LEADER Kustlandet. Beslut väntas komma i slutet av året.

– Vi behöver ekonomiskt stöd för att komma igång med arbetet, säger Anders Eklöf. Alla medlemmar är företagare som har fullt upp i vardagen. Vi behöver anställa någon som har kompetensen och tiden att jobba med frågan.

Handelsplats Gamleby ekonomisk förening samlar företagare inom butiks- och servicenäringen i hela Gamleby. Föreningen startades 2012. Innan dess jobbade Gamleby Centrum för sig och verksamheterna vid torget för sig. Företagarföreningen i Centrum finns fortfarande kvar, men både Anders och Peter anser att det bara är en tidsfråga.

– Gamleby är för litet för att vi ska ha två föreningar, säger Peter. Nu utökar vi först med fastighetsägare och efter det ska vi titta på hur vi kan slå ihop de båda föreningarna. Det kanske blir ett av de ”BID-case” vi kommer fram till, ler Peter.

Om BID-modellen
BID är en förkortning för Business Improvement District och kommer ursprungligen från Kanada. Syftet är att med gemensamma krafter utveckla städer, orter, platser och destinationer och stärka det valda BID-områdets affärsverksamheter och attraktion. Med BID-modellen når man resultat som inte kan åstadkommas på egen hand.

Arbetet genomförs i en strukturerad, coachande process som Svenska Stadskärnor nyligen utvecklat för att passa svenska förhållanden. Den fokuserar på platsutveckling baserat på forskning och spetskompetens.

Modellen bygger på en organiserad samverkan och förtroende mellan kommunen och privata aktörer (näringsliv, organisationer, fastighetsägare, markägare, boende). Processen är uppdelad i åtta steg med fem fokusområden. Alla intressenter enas kring en gemensam vision och målbild, som följs av affärsplan, finansieringsmodell och budget. Källa: Svenska Stadskärnor