Ny innovativ HR-organisation

Västerviks kommun lanserar nu HR-direkt och Rekryteringscenter. En satsning som andas både framtidsfokus och nytänkande. Förra veckans release var välbesökt och uppskattad bland 100-talet gäster bestående av chefer, administrativa assistenter, fackliga företrädare och politiker.

 

– HR:s viktigaste uppdrag är att se till att Västerviks kommun som arbetsgivare attraherar, engagerar, utvecklar och bibehåller kommun-Sveriges bästa medarbetare, menar Marie Halldén, projektledare för den nya organisationen och fortsätter:

 

– De tre fokusområdena ”balans i livet”, ”engagerade ledare” samt ”Sveriges viktigaste jobb” kommer nu att med större kraft kunna drivas vidare samtidigt som HR direkt och rekryteringscenter är ett nytt grepp för att hantera alla inkommande frågor till HR-avdelningen. Det innebär att tid kommer att frigöras till att strategiskt arbeta utifrån fokusområdena samtidigt som det ger förutsättning till att kvalitetssäkra HR-processerna i kommunkoncernen.

Lanseringen av HR-direkt innebär att frågor och ärenden till HR-avdelningen har en väg in, vinster med att arbeta på det sättet är resursoptimering, rätt fråga kommer till rätt person, handläggningstiderna kortas, förutsättningar för gemensam personalpolitik samt bättre styrning och uppföljning. Uppstarten av rekryteringscentret skapar förutsättningar för att metoden ”kompetensbaserad rekrytering” används vid alla rekryteringar som överstiger tre månader samt att hela organisationen stöttas i rekryteringsfrågor utifrån metoden Kompetensbaserad rekrytering.  

Releasen blev lyckad och lanseringen togs väl emot, nu påbörjas det viktiga arbetet med att fokusera på att Västerviks kommun kan attrahera, engagera, utveckla och bibehålla kommun-Sveriges bästa medarbetare.

Västervik <3 HR – en win win för båda!