Nu förbättras belysningen i stadskärnan

Utvalda stråk i Västerviks stadskärna ska få bättre kvällsbelysning. Detta genom att fastighetsägare, handlare och kommun gemensamt tar fram en belysningsplan i ett nytt projekt.

̶  Att förbättra belysningen är en del av handlingsplanen för Purple Flag, berättar Annika Boman på Västervik Framåt.

Västervik har nyligen tillsammans med åtta andra svenska städer certifierats för sitt arbete med kvällsekonomin och fått en lila flagga av Svenska Stadskärnor och nu går vi raskt vidare med en viktig åtgärd.

Planen ska visa hur fastighetsägarna kan förbättra belysningen på fasader, hur näringsidkarna kan jobba med belysning i skyltfönster, hur kommunen kan förbättra belysningen i det offentliga rummet och hur man kan ljussätta speciella byggnader, konstverk, träd etc.

Västervik Framåt, som driver projektet, har anlitat Daniel Byström på Västerviks kommun som projektledare.

̶  Belysning är en viktig del i stadskärnan, säger Daniel, som även jobbar med andra stadsutvecklingsprojekt och är utbildad designer. Målsättningen är att skapa en kvällsmiljö som är trygg, vacker, välkomnande och trivsam.  Och som lockar till besök efter mörkrets inbrott.

Belysningsplanen görs inom ett projekt som till största delen finansieras av fastighetsägare; Föreningen Fastighetsägare i Västerviks stad och den regionala organisationen Fastighetsägarna GFR. Dessutom är Västerviks Handel och Västerviks kommun med i projektet.