Nottoonoisy AB får en plats i Innovationsboostern

Nottoonoisy utvecklar och tillverkar nytänkande produkter med hög kvalitet i säkra material för förskolor, något som är väldigt hett just nu.

Företaget står inför en spännande tid då en giftfri förskola har fått ett stort fokus och många förskolor kommer behöva byta ut vilmadrasser och annan utrustning under de kommande åren. Att vi har bra produkter vet vi, säger Agneta Andersson på Nottoonoisy. Vi har fått otroligt bra respons både från Naturskyddsföreningen och många förskolor. När det gäller att ha helt PVC-fria produkter är det nog ingen som slår oss.

En av utmaningarna för Nottoonoisy är att få ut budskapet om att de faktiskt finns helt PVC-fria produkter och att upphandlarna inte ska ställa för låga krav i sina underlag. Men PVC-fritt är bara en av fördelarna med produkterna. Vi har försökt tänka på allt som gör dem användarvänliga, säger Agneta, som tex att platsbrist är ett vanligt problem och då har vi hittat ett material som gör att de kan vara tunnare än dagens standard utan att tappa komfort. Eftersom vi är först med att lösa saker på ett nytt sätt så är det ju svårt för inköparna att veta vilka krav de kan ställa om de inte vet hur bra produkter det finns och eftersom vi satsar på att vara bäst har vi en utmaning i att verka i en bransch där mycket inköp görs genom offentliga upphandlingar som ofta ser priset som största faktorn, säger Agneta. 

Genom en plats i Innovationsboostern kommer Nottoonoisy få stöttning och ett bollplank i ambitionen att växa på marknaden.

Läs mer om Innovationsboostern, klicka här.