Nätverkande - viktigt erfarenhetsutbyte

Ett nätverk kan se olika ut. Ibland är det helt informellt och uppstår spontant i olika sammanhang och ibland är ett nätverk lite mer organiserat där det finns sammankallande som bjuder in till träffar med en agenda. Nätverk bygger på frivillighet, ger ofta ett erfarenhetsutbyte och stärker det gemensamma arbetet.

Nätverk är viktigt för en destinations tillväxt inte minst för den interna tilliten. Vi har identifierat ett antal nätverk, som är öppna för den som vill vara med.

Ett nätverk ”i tiden” för besöksnäringen är det digitala nätverket på Facebook, som heter Turism i Västervik. Alla som är med i det nätverket, kan själv lägga upp kommenterar och svara på andras inlägg. Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar att sprida relevant information på ett bra sätt. Självklart är det ett positivt samtalsklimat även här.

Nätverken som berör besöksnäringen mest och som Västervik Framåt är sammankallande till är:

Kajaknätverk, Klätternätverk och Fiskenätverk finns också, men är mest aktiva vid aktuella frågor kring produktutveckling och marknadsföring. Frågorna för handelns nätverkande finns i de flesta fall i samma forum som den ekonomiska föreningen Västerviks Handel där Annie Åberg är ordförande. Vi har fått önskemål om ett Kulturnätverk så det ska vi börja titta på. Det är bra för oss att ta reda vad som redan finns ”i närheten”, och vilka syften och avgränsningar som behövs.

Nätverket Unga företagare vänder sig till dig upp till 30 år som är företagare, blivande företagare eller som är nyfiken på hur det är att vara ung och företagare. (Christina Larsson [email protected])

Vill du veta mer om vad de befintliga nätverken gör eller ingå i ett nätverk där du känner att du kan tillföra något?

Saknar du ett nätverk? Det är fritt för vem som helst att skapa ett. Vill du ha hjälp att sammankalla? Hör gärna av dig till någon av oss på Västervik Framåt, så hjälper vi gärna till.

/Christina Thorstensson, Verksamhetsansvarig Besöksnäring, Västervik Framåt