Nätverk för unga företagare

Västervik har fått ett nätverk för unga företagare och i tisdags, 18 november, hölls första frukostmötet hos Västervik Framåt. Det är tänkt att bli en möjlighet att träffa andra unga som ställs inför liknande frågor och utmaningar.

Nätverket vänder sig till alla som är under 30 och har företag eller är på gång att starta företag. Under första träffen gavs möjlighet för deltagarna att forma nätverket och vilken nytta de vill ha av det. Klas Hallman från Dynamic Media fanns på plats för att ge en del tips om marknadsföring och diskussionerna som följde handlade en hel del om marknadsföring, men också om helt andra frågor. Alla var eniga om att det är bra att ha ett forum för att kunna ta upp frågor om saker man ställs inför och att få input från alla i gruppen eftersom alla har olika erfarenheter. Att kunna hitta samverkansformer och dra nytta av varandra var också något som lyftes upp som ett fokusområde.

Nästa möte som blir den 26 november kl 9-10.30 kommer att ha lite fokus på sälj och att kunna presentera sin idé eller sitt företag på ett bra sätt, men också vara öppet för en runda med allmänna frågor och funderingar.

Är du nyfiken att hänga på till nästa gång? Maila anmälan till [email protected] Det är självklart kostnadsfritt att komma.