Nästa outdoorexport

Västervik fortsätter att utveckla sitt utbud inom outdoor och tar just nu fram kompletta kajakguider för att möta det ökade intresset av paddling i skärgården.

De senaste åren har Västerviks turistbransch hårdsatsat på att utveckla staden till en klätterdestination, främst inom bouldering. Projektet blev framgångsrikt och Västervik drar i dag klätterturister från stora delar av världen. Västervik har till och med omnämnts i The Guardian som en av de åtta bästa boulderingplatserna i världen. Kommunens fiskevatten är också välkända utanför landgränsen och det pågår undersökningar om vrakdykningen kan bli nästa export. Parallellt med detta startar ett nytt projekt för att främja kajakturismen.

Det finns många som vill upptäcka Västerviks skärgård med kajak, men är man inte född och uppvuxen i Västervik kan det vara svårt att veta var man ska lägga i och var det är finast och bäst lämpat för paddling. Därför har ett antal företag som på olika sätt jobbar med kajakpaddling gått samman och bildat ett nätverk. Initiativtagare är Kåre Ankervik, kajakbyggare på anrika Vituddens Kanotvarv.

– Vi är många i stan som jobbar med kajaker på ett eller annat sätt, som tillverkare, uthyrare och med guidning. Dessutom har vi friluftsfrämjandet och kanotklubben. Hittills har alla jobbat var för sig och det har inte funnits någon organisation emellan oss. Nu ska vi samla våra krafter och jobba åt samma håll, säger Kåre Ankervik.

I Västervik finns det 1 341 öar, men 5000 öar, holmar och skär.

Västervik fortsätter att utveckla sitt utbud inom outdoor och tar just nu fram kompletta kajakguider för att möta det ökade intresset av paddling i skärgården. Den första uppgiften för det nybildade nätverket är att ta fram en informationsbroschyr om kajakpaddlingen som erbjuds i Västerviks skärgård. Var man kan parkera bilen och lägga i, vart det är fint att paddla och annan nyttig information om exempelvis dass, soptunnor och restauranger.

– Fokus ska ligga på kustpaddlingen och vi kommer både att märka ut trevliga rutter samt var det är naturreservat och fågelskydd, så det blir en hänsynsfull turism, säger Kåre Ankervik. På sikt ska man också samla mer information på en hemsida och kanske delta med aktiviteter vid olika event. Projektledare för kajaknätverket är Karin Jaderyd på Nordic Nature OutdoorGuiding i Västervik. Som uthyrare tycker hon att bra information saknats. 

Outdoor, export, archipelago, skärgård, kajak, paddling

– Så vitt jag vet har det inte funnits någon liknande information, och den är efterfrågad. Vi får besökare från Stockholm, Västkusten, Tyskland och Danmark, och de vill alla ha förslag på rutter och veta var man kan bada och tälta, säger Karin Jaderyd.

Både Karin Jaderyd och Kåre Ankervik tycker sig se ett ökat intresse för kajakjpaddling, och ser en stor, outnyttjad potential i Västerviks skärgård.

– Kajakmässigt är skärgården underutnyttjad, och den uppgång vi sett beror nog mycket på att Västervik har dragits med när Misterhult satsat på kajakturism. Det är jättekul om det här projekttet kan lyfta kajakturismen till Västervik. Vi har en väldigt varierad skärgård med många små öar, alla kan hitta sitt eget ställe men det är ändå nära ut till havsbandet och öppna havet. Samtidigt finns det bofasta här och man kan hitta en restaurang, säger Karin Jaderyd. Kåre Ankervik, som är tredje generationen kajakbyggare, har skärgården runt husknuten och njuter trots ett arbetsliv fullt av kajaker av att paddla på fritiden.

– Vi har ju otroligt fin paddling precis utanför dörren. Jämför du med Stockholm får du ju paddla en hel dag bara för att komma ut ur stan och hitta en ö att pausa på, det är så bebyggt. Det som är unikt för Västervik är att det finns så många öar där du kan gå i land.

På senare år har branschen märkt av en förändring bland utövarna. Kajakpaddling är inte längre en extrem äventyrssport utan något för alla i familjen,

– Intresset sprider sig överallt. Jag vill ju trycka på att om du ska motionera kan du ju lika gärna ha det trevligt och mysigt, och må bättre på köpet, säger Kåre Ankervik.