Foto: Anders Steiner

Mot framtiden

Lekplatser, utegym, 150 lägenheter, tomter och den där kära, lilla holmen. Västervik har mycket på gång.

Samhällsplanering handlar om förmågan att kunna se samtliga medborgares behov. Västerviks kommun och Bostadsbolaget, vad har de på g? Nu vet vi.

Äntligen, stadsparken!
Stadsparker ses ofta som städers gröna lungor. Och just nu är tätortsnära natur på många städers agendor. Västervik är inget undantag. Även om stadsparken i Västervik redan är en grön oas så kräver vissa ytor en uppdatering. Planerarna på Västerviks kommun har planen klar. Arbetsnamnet är ”generationsparken”.

• Lekplats. Som vi väntat. På samma plats som tidigare, om än något utvidgad yta. Men framförallt uppdaterade, kreativa lekgrejer och miljöer – för alla åldrar och funktionshinder. Smart och tack, säger 365. Invigning sommaren 2017.

• Utegym. Tänk att människan blivit så pigg på offentlig utomhusträning. Västerviks kommun uppmuntrar det föredömligt och bygger ett utegym i anslutning till lekplatsen. Igen, smart och tack! Invigning sommaren 2017.

• Belysning. Även om det är mysigt med gul, dunkel Hyde Park-lik belysning på kvällen så måste trygghetskänslan som en mer upplyst park ger prioriteras. Belysningen av miljön i stadsparken är en del av ett större belysningsprojekt som äger rum i hela staden.


500 000 kronor satsas varje år på lekplatser.


Mer lek!
Ute på landsbygden i kommunen är förbättringspromenader ett relativt vanligt och uppskattat fenomen. Västerviks kommun går runt med medborgarna som pekar på utvecklingsområden. Sympatiskt, sa Bill. Bland annat har en omfattande lekplatsinventering gjorts, vilket gör att just nu rustar man upp lekplatserna runt om i hela kommunen. 500 000 kronor satsas varje år på lekplatser. Supersympatiskt, sa Bull.På allmän begäran
De börjar ta slut, de kommunala tomterna. På Gränsö är sista tomten såld, likaså i Didrikslund. Just nu genomför man en förstudie i klassiska och vackra Jenny där ett 20-tal tomter ska styckas ut. Även vid Breviksplan finns planer för tomter, där man också ser över hur fotbollsplanen, lekparken och de övriga ytorna kan utvecklas.

Projekt på g (om allt går i lås)
Känn på den här. Hyreslägenheter på Ekhagens golfbana (Längs hål 1, 2 och 3). Kvar är endast beslut om vad man ska bygga, samt komma överens med mark­ ägaren Peter Billberg. Petitesser hoppas vi.

Centrumgården.
A-läge med utsikt över Skeppsbrofjärden och Nya Slottsholmen. En detaljplansändring är på gång för att få möjlighet att bygga ett 20-tal lägenheter i olika storlekar. Inget beslut taget.

Annagården.
Mitt bland kullerstenar, 10-talshus och cirka 47,2 meter från Stor­gatan. Idag är där 28 studentrum. Dessa ska byggas om till cirka 14 vanliga lägenheter.

Syrenen (Stadsparken).
I det sydvästra hörnet av parken, mitt emot Corner, där det bland annat legat en bensinstation, är man nu i begrepp att ta fram en ny detaljplan för flerfamiljshus. Det innebär hyresrätter i toppläge. Som sagt, ködags.

Villa Sonderburg (Stadsparken).
Den där pampiga 20-talsvillan klädd i grönska i den västra delen av stadsparken ska byggas om till två eller tre lägenheter. Den där kön.

Didrikslund.
Vi har redan varit inne på att kommunens tomter i Didrikslund är slut. Det finns dock en färdig detaljplan för att bygga hyreslägenheter. Vi återkommer i ärendet.

Gamleby.
är Åbyskolan istället blev den splitternya Östra Ringskolan återstod, ja det som var Åbyskolan. Det har genom åren varit en del turer kring dess framtid. Senaste budet är att man ska riva den och bygga särskilt boende och trygghetsboende. Och en hälsocentral. Alla tre sakerna är allra högst önskvärda. Kör på säger Västervik365!


Campus Västervik.
Campus Västervik har byggts ut med 1100 kvadratmeter och ytterligare 200 är på gång. Bland annat har man gjort sju nya studios för uppkoppling mot externa universitet och föreläsningar, flera nya grupprum och öppna ytor. Campus Västervik får ständigt fler studenter, framförallt inom välfärd omsorg och skola där grupperna har utökats i antal och numer flera med antagning varje termin. Idag är exempelvis 150 sjuksköterskor i grundutbildning. På gång är en ingenjörsutbildning med inritning mot produktion. Studentlivet växer med andra ord.

Västerviks Gymnasium.
Vuxenutbildning och Västerviks gymnasium kommer i framtiden att vara på samma plats. I och med hopslagningen kommer en omfattande renovering och omstrukturering av de olika utbildningarna inom huset att göras. Arkitekterna sitter och klurar på rätt disposition och rektorerna och eleverna klurar på nytt kollektivt namn. Tips mottages gärna!

Projekt 150 nya lägenheter
Vi vill påstå att Västerviks bostadsmarknad är en veritabel dröm. Det finns något för alla geografiska preferenser och plånböcker. Den trånga sektorn, nåja, allt är relativt, skulle i så fall vara lägenheter. Bostadsbolaget, Västerviks kommunala bostadsbolag, har fått i uppdrag att under en femårsperiod bygga 150 lägenheter i hela kommunen. Fokus kommer att ligga där behovet är störst, vilket är i centralorten Västervik, även om det exempelvis i Gamleby planeras att byggas en hel del. Och Bostadsbolaget är en fantastisk och personlig hyresvärd. Det finns alltså ingen anledning att inte ställa sig kö. Kolla här.

Gamla Kvännarskolan.
Tiderna förändras. I 31 år var Kvännarskolan kvännarbarnens skola. Idag har den flyttat upp i Didrikslund. Till nytt och fräscht. I naturen. Kvännarskolan blir nu 10 stycken lägenheter som alternativ i villaidyllen Kvännaren. Inflyttning 1 november.

Långrevsgatan.
Två befintliga huslängor byggs om till en del med lägenheter för särskilt boende och en med trygghetsboende. Mellan dessa två hus placeras gemensamhetsytor med kök, sällskapsrum etcetera. 

Att angöra en holme
Klassiska Slottsholmen är riven och Björn Ulvaeus Nya Slottsholmen (38 lägenheter, 50–105 kvm) byggs just nu med en rasande fart. Västerviks kommun, som ansvarar för området omkring Slottsholmen, är inte sena att hänga på. I etapper kommer hela den smala landtungan successivt förändras till sociala, moderna, konstutsmyckade och kulturella ytor. Först ut under hösten är den östra delen norr om Slottsholmen. Två bryggor i nivåer, med en del sittbrygga och en del promenadstråk, kommer att slingra sig bort mot Kulbacken. Klart sommaren 2017. Sen resten, som i etapper blir slutfärdigt under 2018. Skärgårdsstaden levererar.Text: Niklas Lind
Foto: Anders Steiner, Nina Nilsson, Västerviks kommun och Bostadsbolaget Västervik.