Skansholmen i Västervik

Möjlighet att utveckla Skansholmen

Skansholmen, vid Västerviks inlopp, är kanske mer bekant som klubbhus för Westerviks Segelsällskap. Idag finns där en lokal för 100 personer, gasolkök och 20 bäddar, båtbryggor, sanitetsanordningar och bastu.

Westerviks Segelsällskap som äger lokalerna håller till på Solbergsudde och är en ideell förening med cirka 140 segelbåtsägare och deras familjer. Skansholmen är klubbens uthamn och naturhamn. Idag går det att hyra klubbhuset på Skansholmen, men potentialen på ön och i klubbhuset är så mycket större och ambitionen är att fler västervikare och besökare ska kunna få nytta av ön. Med anledning av det bjuder WSS styrelse in till möjlighet för företag att vara med att utveckla Skansholmen.

Har du en idé eller är intresserad av att driva någon form av verksamhet på Skansholmen? Kontakta Thomas Ragnarsson telefon 070-2162075 [email protected]

Läs mer om Skansholmen på www.wss.nu  

Bilden på Skansholmen är lånad från WSS:s hemsida.