Mårheden vidare till Sparbanksstiftelsen

Carl-Magnus Mårheden har arbetat i Västerviks kommun i flera olika roller sedan november 1981. Men det är nog som VD i Västerviks utvecklingscentrum och Västervik Framåt AB samt i rollen som Kommundirektör som de flesta känner igen Carl-Magnus.

Pressmeddelande från Västerviks kommun 2016-01-12

Carl-Magnus meddelade politiken i samband med valet 2014 att han inte hade för avsikt att förlänga sitt kommundirektörsförordnande och har sedan sommaren 2015 arbetat som tf Förvaltningschef för Kommunstyrelseförvaltningen. Carl-Magnus berättar om bakgrunden till sitt beslut att gå vidare till rollen som verkställande tjänstemän på Sparbanksstiftelsen Tjustbygden:

Jag har under hela mitt yrkesverksamma liv varit intresserad av och arbetat med samhällsutveckling på olika sätt, förträdesvis med näringslivsutveckling.

–  En lokalt ägd bank med förankring i bygden och med möjligheter att vara en aktiv samhällsaktör är av stor betydelse för kommunens och bygdens utveckling. När tjänsten som verkställande tjänsteman blev ledig såg jag en fantastisk möjlighet att få avsluta mitt yrkesverksamma liv med att återigen få fokusera på samhällsutveckling och vara en medspelare i att öka attraktiviteten i Tjustbygden, säger Carl-Magnus Mårheden som fortsätter;

– Jag är mycket tacksam och stolt över att få jobbat i Västerviks kommun under så lång tid. Det har varit en fantastisk tid, där jag i mina olika befattningar fått stor frihet och stora utmaningar, som gjort att jag kunnat utvecklas både i min yrkesroll och som person.

Kommundirektör Anders Björlin kommenterar Carl-Magnus beslut:

– Jag och Carl-Magnus har arbetat nära varandra i flera år nu. Först var jag hans ekonomichef och nu har Carl-Magnus stöttat mig i rollen som Kommundirektör. Vi har haft ett fantastiskt gott samarbete och jag kommer verkligen sakna Carl-Magnus och hans unika kompetens i kommunen. Hans engagemang och arbete har betytt väldigt mycket för Västerviks utveckling och att vi har kommit så långt som vi har gjort idag. Samtidigt respekterar jag Carl-Magnus beslut och önskar honom all lycka till i sina nya utmaningar.

Carl-Magnus lämnar sin tjänst i början av april. Rekrytering av efterträdare påbörjas inom kort.

Det finns en högupplöst pressbild med Carl-Magnus Mårheden att ladda ner på www.vastervik.se/carl-magnus-marheden-gar-vidare-mot-nya-utmaningar

För mer information, vänligen kontakta

Carl-Magnus Mårheden
Förvaltningschef Kommunstyrelsens förvaltning och
Näringslivsansvarig, Västerviks kommun
0490-25 40 88
[email protected]

Anders Björlin
Kommundirektör  
VD och koncernchef, Västerviks kommun
0490-25 41 07
[email protected]


Om Sparbanksstiftelsen Tjustbygden

En ägare och samhällsaktör

Stiftelsens uppgift är att som ensam aktieägare i Tjustbygdens Sparbank främja sparsamhet och verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas. Ändamålet är också att bankverksamheten blir en effektiv konkurrensfaktor på marknaden. Vid sidan om syftet att främja sparsamhet får stiftelsen främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur i Västerviks kommun med omnejd. Det gör man genom att dela ut bidrag och stipendier till fysiska och juridiska personer ur den löpande avkastningen av sin förmögenhet. En grundläggande idé med Sparbanksstiftelsen Tjustbygden är att bidra till en god samhällsutveckling och att stärka sparbanksprofilen hos allmänheten och bankens kunder.