Många vill byta jobb efter semestern

Semestern innebär tid för umgänge med gamla och nya bekantskaper. Det kan ge nya infallsvinklar på livet och nya idéer inför framtiden. Även om man inte är aktivt jobbsökande så kan ett möte, med rätt person, vid rätt tidpunkt innebära livsavgörande förändringar. Dessutom innebär semestern för många att man får lite tid att tänka efter vad man egentligen vill göra med sitt liv.

Trots uppladdning på sin ledighet är det många som inte vågar eller orkar söka nytt jobb, en del tvivlar på sin förmåga att få ett nytt jobb. Andra vet inte var man ska börja leta eller vad de egentligen vill göra.

Trenden visar på ökad aktivitet framför allt hos rekryteringsfirmor och personalavdelningar som får en mängd jobbansökningar efter semestrar och ledigheter. Från Trygghetsrådet kommer flera undersökningar som visar att många svenskar under de senaste åren funderat på att byta jobb men inte ännu tagit steget.

De vanligaste orsakerna till att man vill byta jobb är att man vill utvecklas, att man söker förändring i livet eller att man upplever ett missnöje av något slag. Det är vanligt att beslut om förändringar fattas under semesterperioden, det gäller bland annat beslut om sitt förhållande och nuvarande arbetssituation. Ledigheten ger tid för reflektion men också kraft och uppladdning att orka ta tag i saker.

Ett nytt koncept inom rekrytering

Rekryteringsföretaget FindersFee har ett nytt koncept när det gäller rekrytering. Fokus ligger på rekommendation och hittelönbaserad rekrytering. Om du registrerar dig som Finders i företagets rekryteringsdatabas, och rekommenderar någon till ett jobb, så får du ta del av arvodet ifall den här personen blir rekryterad. Bra kontakter lönar sig, helt enkelt. Konceptet har visat sig både förenkla och förkorta rekryteringsprocessen för alla inblandade parter.

Att hjälpa en vän som är missnöjd med sitt jobb att förhoppningsvis hitta mer rätt i livet är något som många Finders tycker känns meningsfullt. Att man dessutom kan få en slant för besväret är ju förstås en välkommen bonus - en gladare vän och pengar på kontot, helt enkelt. Just under sommaren och semestrarna när du kanske träffar människor du inte träffat på ett tag eller helt nya bekantskaper så kan du i samtalen få nya infallsvinklar på din arbetssituation.

Rekommendationsbaserad rekrytering har visat sig vara en mer hållbar strategi och rekryteringen dvs. processen är generellt sätt enklare att genomföra. Att gå i god för en annan individ är ett effektivt och slagkraftigt verktyg för att skapa trovärdighet både för kandidaten och rekryterande chef. Dessutom tenderar arbetsgivaren att vara nöjdare med matchningen mellan kandidat och jobb.

Tack vare min vän som rekommenderade mig fick jag drömjobbet.

- FindersFee annonserade, jag sökte och när FindersFee sedan kontaktade mig och presenterade jobbet så visade det sig vara exakt det jobbet jag en längre tid velat ha - men inte sökt aktivt. Jag fick drömjobbet och min kontakt/vän fick en Findersfee på 9 000 kr, säger en av FindersFees kandidater.

FindersFee hjälper företag att lyckas med sina rekryteringar på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Framgångsfaktorn i konceptet bygger på en rekommendations- och hittelönsbaserad rekryteringsprocess.

Vill du veta mer?

Kontakta Niclas Rehnqvist, vd, FindersFee

070-77 16 218
[email protected]
www.findersfee.se