En grupp människor vid ett bord. Foto Västervik Framåt

Lockar framtidens kompetens och inflyttare

Västervik Framåt har startat upp ett kompetensnätverk för HR-chefer, företagsledare, chefer, andra nyckelpersoner från företag och offentliga organisationer i kommunen. Genom att träffas och dela information om aktuella och kommande rekryteringsbehov med varandra öppnas möjligheterna att tillsammans locka framtidens kompetens och inflyttare till Västervik.

Under det första mötet sattes sammanhanget genom en historisk tillbakablick, nätverkets syfte och behov av åtgärder samt dragning gällande sommarens första gemensamma marknadsföringssatsning. Annika Boman, verksamhetsområdeschef Näringslivsservice gav ett historiskt perspektiv på arbetet med inflyttarfrågor och vikten av långvarigt  arbete med att synliggöra Västervik som plats att bo, leva och verka i.

Magdalena Skogholt, kompetensutvecklare/marknadskoordinator på Västervik Framåt berättade om den marknadsundersökning som genomförs just nu. Den kommer ge information om hur rekryteringsbehovet ser ut i kommunen inom 1, 3 och 5 år, vilket i förlängningen ger möjligheter att rikta sig mot olika målgrupper i marknadsföring av Västervik. Det finns behov och intresse av att träffas kring frågor som rör hur vi attraherar framtidens medarbetare till Västerviks kommun, det märktes inte minst under följande diskussionerna kring konkreta åtgärder som behöver vidtas för att fylla kommande års enorma behov av arbetskraft.

Västervik står inför en rad utmaningar; stora pensionsavgångar, behov av tandemrekrytering och den ständigt växande urbaniseringen till storstäder för att nämna några. Med anledning av detta planerades fler möten in under året.

Niklas Lind, marknadsansvarig på Västervik Framåt berättade om en kommande gemensam marknadsföringsinsats i form av utveckling av konceptet med film med fokus på arbetslivet i kombination med det härliga livet i Västervik. Niklas presenterar också förslag på inflyttar/kompetensförsörjningskampanj 2015 i form av en digital applikation där du kan fylla i din profil och få förslag på passande arbetsgivare, föreningar, bostäder etc. Planen är att göra en tävling där vinnarna får komma och provbo, göra företagsbesök, testa fritidsaktiviteter etc. Västervik Framåt behöver din hjälp att göra detta bra och sprida vidare!

För inspiration om Västervik spana in denna film.

Vill du veta mer om kompetensnätverket hör av dig till Magdalena Skogholt, 0490-875 11, [email protected]