Tre personer i ett vårdrum på sjukhus. Foto Kalmar läns landsting

Landstinget i Kalmar län

Att jobba i landstinget är ett jobb för livet. Det innebär möten med människor i livets alla skeden.

Landstinget i Kalmar län är länets största arbetsgivare med cirka 6 000 tillsvidareanställda och närmare 300 olika befattningar. Här jobbar allt från distriktsläkare, tandläkare och undersköterskor till tekniker och trafikledare men också yrkesgrupper som köks- och städpersonal, lärare och administrativ personal. Gemensamt för alla jobb är uppgiften att skapa ett friskare, tryggare och rikare liv för länsinvånarna.
Landstinget har ett ständigt behov av nya kompetenta medarbetare som kan förstärka vår organisation. De kommande åren står vi inför ett ökande vårdbehov samtidigt som vi ser stora pensionsavgångar, vilket gör att vi behöver förstärka vår organisation. Vi erbjuder en god arbetsmiljö, bra anställningsvillkor och möjligheter till vidareutbildning, forskning och utveckling.

Landstinget är en stor organisation och har även en kommunikationsavdelning, 

Antal anställda: 6 000 tillsvidareanställda


Webbplats: Ltkalmar.se 


Kontaktpersoner: Hittar du på ltkalmar.se